Cieszyńskie Spotkania Folklorystyczne

Tegoroczne, czwarte już, Cieszyńskie Spotkania Folklorystyczne odbyły się 25 października br. pod hasłem: Etniczność i interetniczność w tradycji kulturowej Śląska. W Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego, Filii w Cieszynie, zgromadzili się zarówno miłośnicy folkloru, jak i specjaliści w dziedzinie folklorystyki - studenci, nauczyciele, członkowie zespołów regionalnych, dla których kultura ludowa jest przedmiotem fascynacji, badań i polem działań w społecznościach lokalnych. Wspólnie poruszali oni kwestię specyfiki śląskiej kultury, wynikającej z obecności wpływów obcych etnicznie, ale zaadaptowanych przez tę kulturę i funkcjonujących w niej na równi z elementami rodzimymi. W polu zainteresowań znalazły się: proza ludowa (referaty prof. D. Kadłubca, dra J. Kajfosza, mgr K. Marcol), pieśni ludowe i folklor muzyczny (referaty prof. A. Kopoczka, mgr W. Sikory) oraz folklor taneczny (referaty J. Wójcika, dyrektora artystycznego ZPiT "Śląsk", M. Szymańskiej-Kukuczki). Finałem, a tym samym podsumowaniem rozważań teoretycznych, był koncert galowy Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" oraz towarzyszącego mu profesjonalnego zespołu z Rumunii. Aula uniwersytecka rozbrzmiewała dźwiękami pieśni do późnych godzin wieczornych, a publiczność była oczarowana feerią barwnych strojów ludowych, popisami rumuńskiej kapeli, śląskimi tańcami i rodzimymi pieśniami w wykonaniu estradowym.

Inspiracją dla organizatorów cieszyńskich spotkań z folklorem, czyli Katedry Folklorystyki Ogólnej i Stosowanej, od samego początku jest twórczość śp. Stanisława Hadyny, założyciela i opiekuna ZPiT "Śląsk" oraz jego niezwykła osobowość. Dlatego też we współpracy z zespołem "Ślask" zrodziło się cztery lata temu owo naukowo-kulturalne wydarzenie, poświęcone pamięci St. Hadyny, które z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Nieodłączną częścią Hadynowskich uroczystości był również, odbywający się w Wiśle następnego dnia (26 października), IV Międzynarodowy Konkurs Pieśni Ludowej im. St. Hadyny. Konkurs, zorganizowany przez Wiślańskie Centrum Kultury i Informacji oraz Parafię Ewangelicko-Augsburską w Wiśle Centrum, zgromadził prawie setkę uczestników z terenu Śląska i Zaolzia, którzy konkurowali w wykonywaniu pieśni ludowych. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i pieniężne, ale chyba najcenniejszą z nich jest tygodniowy wyjazd do Koszęcina, ośrodka szkoleniowego "Śląska", i udział w warsztatach doskonalących zdolności wokalne.