Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Grudzień 2002

Habilitacje:
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr hab. Antoni KANIA
Dr hab. Mariusz PIETRUSZKA

Doktoraty:
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr Aleksandra LEGIEĆ
Dr Magdalena Maria ROST
Dr Aleksandra SPAŁEK-WOŁCZYŃSKA
Wydział Filologiczny
Dr Agnieszka BAJOR
Wydział Prawa i Administracji
Dr Magdalena HABDAS
Wydział Nauk Społecznych
Dr Katarzyna FORST
Wydział Nauk o Ziemi
Dr Zbigniew CAPUTA