Pracowity początek roku akademickiego

targi
Dla działu kolportażu październik to zawsze czas wzmożonego wysiłku. Publikacje naszej oficyny prezentowaliśmy podczas: - inauguracji roku akademickiego na UŚ - 1 X; - inauguracji roku akademickiego na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - 23 X; - kiermaszu na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach - 14-16 X; - kiermaszu na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ - 14-16 X; - konferencji "Autorytet nauczyciela w polskiej oświacie" w sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - 9 X; - konferencji "Przejawy i formy aktywności twórczej w społecznościach lokalnych i regionalnych na pograniczach kulturowych i etnicznych" zorganizowanej przez Filię UŚ w Cieszynie - 23-24 X.

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego uczestniczyło również w uznanych już i prestiżowych imprezach targowych: - VI Poznańskich Dniach Książki Naukowej - 2-5 X; - 6. Targach Książki w Krakowie - 24-27 X; - IX Krajowych Targach Książki Akademickiej ATENA'2002 - 6-9 X (Ważnym wydarzeniem tych Targów był protest wydawców przeciw nielegalnemu kopiowaniu książek, przede wszystkim podręczników akademickich. W dniu rozpoczęcia Targów przez pierwsze dwie godziny imprezy wszyscy wystawcy zasłonili eksponowane książki czarno-białymi fotokopiami ich okładek, co wywołało żywe zainteresowanie mediów i licznych gości. Na konferencji prasowej organizatorzy przedstawili powody protestu (straty ponoszone przez wydawców i autorów) i zaapelowali do studentów i pracowników naukowych uczelni wyższych o zaprzestanie nagannego procederu i o stworzenie atmosfery, w której nie będzie przyzwolenia na naruszanie praw autorskich).

Oferta tytułowa naszej oficyny cieszyła się dużym zainteresowaniem. Bardzo wielu księgarzy, bibliotekarzy i odbiorców indywidualnych korzystało z materiałów promocyjno-reklamowych, wyrażając uznanie dla dorobku edytorskiego Uczelni. Udział w Targach, organizacja stoisk i kiermaszy, a także "normalna praca" (prowadzenie księgarni w holu Rektoratu i realizacja składanych zamówień, m.in. przez Internet) przyczyniły się do znaczącego wzrostu sprzedaży. W ciągu pierwszych sześciu tygodni roku akademickiego sprzedano ponad 3 000 egzemplarzy książek (tj. około dziesięciu przeciętnych nakładów naszych publikacji), co przyniosło wymierne korzyści finansowe.

Wielkim zainteresowaniem czytelników cieszyły się przede wszystkim podręczniki i skrypty. "Przebojami miesiąca" stały się: Psychologia zespołu pracowniczego. Doskonalenie efektywności Barbary Kożusznik, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych autorstwa Kazimierza Krzysztofka i Marka S. Szczepańskiego oraz Kurs matematyki dla studentów chemii Joanny Ger.