Do studentek i studentów niepełnosprawnych

Drodzy Państwo,

Z przyjemnościa informuję, że w grudniu rozpoczęło normalną pracę Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych. Mieści się ono w budynku Uniwersytetu przy ul. Bankowej 14, w pokoju 410 a (parter). W godzinach od 8.00 do 15.00 w Biurze pracuje pani mgr Anna Wandzel, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii naszej Uczelni (1999 r.). Zachęcam do kontaktu z Biurem bezpośrednio lub telefonicznie:

tel/fax (+32) 2587238
lub (+32) 2582441 wewn. 1672
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sn@us.edu.pl
Można również, jak dotychczas, kontaktować się ze mną telefonicznie tel. kom. 0 607 401 580
W Biurze uzyskacie Państwo informacje i pomoc we wszelkich sprawach związanych ze studiami.

SŁAWOMIR BUGAJSKI

* * *

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych z satysfakcją informuje, że od stycznia 2002 roku został uruchomiony nowy

program "STUDENT"

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jego adresatami są osoby niepełnosprawne z orzeczoną grupą inwalidzką, studiujące w trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym jak i za pośrednictwem internetu, które zaliczyły co najmniej pierwszy semestr studiów. Studenci spełniający te warunki mogą ubiegać się w ramach powyższego programu o częściowy zwrot kosztów poniesionych na:

  • opłaty za studia;
  • zakwaterowanie;
  • dojazdy na uczelnię;
  • zakup przedmiotów umożliwiających lub ułatwiających naukę (sprzętu komputerowego, oprogramowania itp.);
  • uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej bądź psychicznej;
  • wyjazdy organizowane w ramach zajęć.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem bliższych informacji prosimy o kontakt z Biurem Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych, tel. 258 72 38 lub osobiście: ul. Bankowa 14, pok. 410 a.

* * *

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych ma przyjemność poinformować, że 1 marca 2002 r o godz. 14 odbędzie się, wzorem poprzedniego roku, spotkanie studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Śląskiego z przedstawicielami władz Uczelni. Miejscem spotkania będzie aula im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu, ul. Bankowa 12, w Katowicach.

Zapraszamy na spotkanie wszystkich studentów oraz osoby, którym bliski jest problem niepełnosprawności. Mamy nadzieję, że spotkanie to będzie okazją do integracji środowiska studentów niepełnosprawnych. Przy skromnym poczęstunku i filiżance kawy będzie można porozmawiać o sytuacji i problemach osób niepełnosprawnych na naszej Uczelni. Opinie i poglądy wyrażone podczas spotkania będą stanowiły cenną informację dla władz Uniwersytetu Śląskiego, którym zależy na polepszeniu warunków studiowania osób niepełnosprawnych.

ANNA WANDZEL