Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Luty 2002

Stopień doktora habilitowanego uzyskali:

dr hab. Jacek Lyszczyna WFil.

Stopień doktora uzyskali:

dr Zofia Hrebenda WNS
dr Joanna Napiórkowska WMFCh