Krótko

BAL INTEGRACYJNY

11 stycznia 2002 roku w stołówce akademickiej w Sosnowcu odbył się I Integracyjny Bal Pracowników sosnowieckich wydziałów Uniwersytetu Śląskiego. Patronat nad balem objęli JM Rektor UŚ Tadeusz Sławek i Prezydent Miasta Sosnowca Michał Czarski. Bal, w którym uczestniczyli nie tylko pracownicy Uczelni, ale także liczne grono ich znajomych, przyjaciół i krewnych, rozpoczął się o godzinie 21 i trwał do białego rana.

Choć nieobecni na balu, JM Rektor UŚ i Prezydent Miasta Sosnowca oraz Prezes ZNP przy UŚ, przesłali uczestnikom serdeczne życzenia udanej zabawy, a organizatorom gratulowali udanej inicjatywy, dziękując za trud włożony w organizację imprezy. Bal otworzył V-ce Prezydent Sosnowca Ryszard Łukawski i Prorektor UŚ Janusz Janeczek. Wyśmienitą kuchnię i doskonałą zabawę zagwarantowała firma "Uni Mensa" i zespół muzyczny "Rezonans".

KULTURA NA CELOWNIKU...

...czyli "ARTyleria". Taką nazwę nosi nowo powstałe pismo literackie, założone przy Wydziale Filologicznym UŚ. Jak czytamy we wstępie: "w samym założeniu jest publikacją złożoną z wielu tekstów różnych autorów, nie narzucającą żadnego z góry określonego profilu, czy tematyki". Mając na uwadze, jak niebezpieczna czasem bywa to formuła, można zauważyć, że pierwszy numer pisma (zredagowany w grudniu ub. roku) przynosi szereg tekstów, uszeregowanych w działach proza/poezja, muzyka, teatr, krytyka literacka, ludzie - ludzie. Są tu teksty, zapowiadające dalszy rozwój talentu ich autorów, jest też kilka innych. Należy przyznać, że bardzo starannie przygotowano szatę graficzną, która wyróżnia pismo spośród innych publikacji (autorzy: Adam Czech, Paweł Jaskólski, Michał Buksa). Redaktorami są młodzi ludzie studiujący na Wydziale Filologicznym (m.in. Hanna Pradela - redaktor naczelny, czy Wojciech Hanuszkiewicz - zastępca). Pismo jest dostępne w księgarnii Wydziału Filologicznego "Libella", Wydziału Nauk Społecznych "Liber", oraz bezpośrednio w redakcji (pokój 503, Plac Sejmu Śląskiego 1).

okładka pisma literackiego

NAGRODY MIESIĘCZNIKA "ŚLĄSK"

Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach, oraz redakcja miesięcznika społeczno - kulturalnego "Śląsk" są inicjatorami i organizatorami dorocznej uroczystości przyznania tytułów "Przyjaciel Śląska" wybitnym osobistościom kultury i nauki. Wśród wyróżnionych w tym roku znaleźli się m.in. prof. dr hab. Marek Szczepański - dyrektor Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych UŚ, oraz Jerzy Duda -Gracz - wybitny artysta plastyk związany z naszym regionem, wykładowca na Wydziale Radia i Telewizji UŚ. Uroczystość odbyła się 14 grudnia ub. roku w siedzibie Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego. Poprzednio laureatami tego wyróżnienia byli m.in.: prof. Tadeusz Sławek, czy prof. Ireneusz Opacki.