Kraków walczy!

Podróże już nie kształcą???

Najprawdopodobniej 31.01.2002 r. wejdzie w życie ustawa, na mocy której studenci pozbawieni zostaną 50 proc. ulgi na przejazdy PKP i PKS. W zamian będzie 49 proc. ulga na bilety miesięczne (przejazdy z miejsca zamieszkania na uczelnię) i tylko 37 proc. na wszystkie pozostałe przejazdy. Ci, którzy korzystali z bezpłatnych biletów będą mieli zniżkę "aż" 78 proc. Ma to przynieść skarbowi państwa ok. 250 mln oszczędności. Tak właśnie studenci -czy chcą, czy nie- uczestniczą w łataniu dziury budżetowej.

Studenci krakowscy w odwecie zbierają podpisy (muszą ich mieć 10 tys.) pod projektem ustawy, na mocy której senatorom i posłom także można będzie obniżyć ulgi na wyżej wymienione przejazdy. Słusznie dbający o swoje prawa studenci domagają się też ograniczenia darmowych przelotów, z których parlamentarzyści często i chętnie korzystają.

Co na to Katowice??