EDUKACJA 2002

Uniwersytet Śląski oraz Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Śląskiego i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS organizują czwartą edycję Ogólnopolskich Prezentacji EDUKACJA 2002, które odbędą się w dniach 26-28 lutego 2002 roku w Katowicach na terenie Hali Widowiskowo - Sportowej SPODEK.

Edukacja 2002

Impreza adresowana jest do młodzieży szkół średnich i studentów wyższych uczelni, którzy zainteresowani są możliwościami dalszego kształcenia w Polsce. Głównym celem projektu jest prezentacja ofert edukacyjnych państwowych i prywatnych szkół wyższych, szkół językowych i innych placówek edukacyjnych. Ponadto w ramach imprezy zaprezentują się różnego rodzaju instytucje wspierające edukację, wydawnictwa naukowe, banki. Dodatkowo w programie znajdą się wykłady i prezentacje dotyczące edukacji.

Patronat na imprezą objęli:
Minister Edukacji Narodowej
prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrott
Wojewoda Katowicki
Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok
Śląski Kurator Oświaty
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Tadeusz Sławek

Ubiegłoroczna edycja Prezentacji cieszyła się rekordowym zainteresowaniem młodych ludzi z Województwa Śląskiego, którzy w ciągu trzech dni targowych odwiedzili nas w liczbie ponad 20 000, mogąc zapoznać się z polską ofertę edukacyjną i potwierdzając potrzebę realizacji tego typu przedsięwzięć na rzecz młodych mieszkańców naszego regionu.

Uczestnictwo w Prezentacjach EDUKACJA 2002 stwarza okazję do przedstawienia swojej oferty i nawiązania bezpośrednich kontaktów z młodzieżą - przyszłymi studentami.

ALICJA SYGUŁA
Koordynator Projektu

Autorzy: Alicja Syguła