Biuro Promocji i Karier w Uniwersytecie Śląskim

"Ludzie skuteczni nie szukają
problemów lecz możliwości.
Karmią możliwości i głodzą problemy.
Myślą profilaktycznie."
Stephen R. Covey

Uniwersyteckie Biuro Promocji i Karier powstało na początku 2000 r. z myślą o studentach. Założeniem działalności Biura Promocji i Karier jest pomoc studentom i absolwentom w efektywnym poszukiwaniu pracy.

Osoby aktywnie poszukujące pracy mogą od nas oczekiwać:

  • pomocy w napisaniu CV i listu motywacyjnego, pod względem merytorycznym i formalnym,
  • przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej,
  • informacji o sposobach poszukiwania pracy,
  • organizujemy dla wszystkich chętnych cykl warsztatów pt. Metamorfozy.

Ponadto można znaleźć u nas dane dotyczące: wakacyjnych wyjazdów zagranicznych typu Work & Travel i au pair, aktualne oferty pracy oraz adresy firm gdzie istnieją możliwości odbycia dobrowolnej praktyki lub stażu. Są dostępne bezpłatne przewodniki o rynku pracy: Absolwent, Hobsons i Pracuj.pl. Posiadamy formularze aplikacyjne dużych firm, jak Master Foods, PwC, Unilever i inne. Prenumerujemy katowicką i stołeczną Gazetę Wyborczą oraz Biuletyn Służb Cywilnych, który przeznaczony jest dla osób zainteresowanych pracą w administracji rządowej.

Więcej informacji można uzyskać w naszej siedzibie:

Biuro Promocji i Karier
Katowice, ul. Bankowa 12
(budynek Rektoratu)
I piętro, pokój 24
www.bpik.us.edu.pl
e-mail: bpik@us.edu.pl
tel. /fax: 0 (prefix) 32 203-62-50
Serdecznie zapraszamy od poniedziałku
do piątku od godz. 7.30 - 15.30.

ANNA SZNERR
Konsultant Biura Promocji i Karier

Autorzy: Anna Sznerr