Podziękowania

Pierwsze w historii Uniwersytetu Śląskiego uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów wyróżniającym się absolwentom miało miejsce w auli Wydziału Nauk Społecznych 19 października. O tym niecodziennym wydarzeniu pisaliśmy już na łamach grudniowego numeru Gazety Uniwersyteckiej. Z bohaterami naszego wspólnego święta spotykaliśmy się nieraz i spotykamy nadal w Biurze Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego: przychodzą odbierać pamiątkowe fotografie, opowiadają o własnych decyzjach i wyborach.

Na ręce JM Rektora UŚ prof. Tadeusza Sławka cały czas spływają serdeczne podziękowania za zorganizowanie uroczystości, a dwa z nich pozwalamy sobie przedstawić na łamach GU, aby dołączone do listów życzenia dotarły do jak najszerszego grona pracowników naszej uczelni.

* * *

Żywiec, 2-12-2001

mgr Tomasz Kubalica

JM Rektor
Uniwersytetu Śląskiego
Prof. dr hab. Tadeusz Sławek

Szanowny Panie Rektorze,
Jestem wdzięczny za serdeczne słowa, które znalazłem w liście od Pana. Dziękuję za gratulacje i dobre życzenia na przyszłość. Jednak osiągnięcia zawdzięczam w dużej mierze swoim nauczycielom akademickim.

Wysoko cenię sobie ich wiedzę i doświadczenie, dlatego pragnę złożyć na Pańskie Ręce podziękowanie za ich pracę. W szczególności chciałbym wyrazić wdzięczność promotorowi pracy magisterskiej - dr hab. Andrzejowi J. Norasowi za inspirację i cierpliwość oraz mgr Dariuszowi Bębnowi za przyjaźń. Życzę im, aby ich praca naukowa i dydaktyczna była zawsze odpowiednio wynagradzana.

Wierzę, że dzięki zdobytemu wykształceniu i dalszej pracy uda mi się zasłużyć na miano wyróżniającego się absolwenta Uniwersytetu Śląskiego.

Z wyrazami szacunku,
Tomasz Kubalica

list

Autorzy: BPiK