Projekt Global Employee - studenci a europejski rynek pracy

Globalne wyzwanie! Globalna szansa!

Europejskie Forum Studentów AEGEE już od ponad 15 lat angażuje się w przedsięwzięcia mające na celu budowę mobilnego, nowoczesnego i otwartego społeczeństwa. Analiza problemów, szans i wyzwań, jakie stoją przed młodymi ludźmi w jednoczącej się Europie znajduje swoje miejsce w większości projektów realizowanych przez stowarzyszenie.

Global Employee

Problem globalnego rynku pracy oraz roli studentów w jego kształtowaniu stał się tematem kolejnego ogólnoeuropejskiego projektu AEGEE pod nazwą "Global Employee". Przedsięwzięcie to jest poświęcone budowie zjednoczonego rynku pracy w Europie; przede wszystkim udziału studentów i absolwentów w tym procesie. Kolejne części projektu odbędą się w siedmiu stolicach naszego kontynentu (Praga, Warszawa, Barcelona, Paryż, Amsterdam, Berlin i Londyn) od lutego do października 2002. Na projekt składać się będą seminaria, targi pracy, konkurs na najlepszy esej oraz ankieta przeprowadzona wśród studentów z całej Europy. Ich główny cel to stworzenie młodym ludziom możliwości dyskusji na temat europejskiego rynku pracy oraz zaprezentowania swoich poglądów i doświadczeń z tym związanych politykom odpowiedzialnym za integrację naszego kontynentu. Nie mniej istotny będzie kontakt z firmami poszukującymi dobrze wykształconych i zorientowanych na międzynarodową współpracę młodych pracowników.

Global Employee

Jeśli więc myślicie o międzynarodowej karierze, chcecie zabrać głos w ogólnoeuropejskiej dyskusji na temat procesów i regulacji, które już w najbliższym czasie będą nas wszystkich bezpośrednio dotyczyć, projekt "Global Employee" jest właśnie tym czego szukacie!!! Stwarza on Wam niepowtarzalną szansę zdobycia nowych doświadczeń oraz wzięcia aktywnego udziału w procesie kształtowania wspólnego rynku pracy zjednoczonej Europy. Ponadto macie również możliwość wygrania cennych nagród w konkursie na esej, który zostanie rozstrzygnięty na konferencji końcowej w Rotterdamie w październiku 2002r. Warto także wspomnieć, że każdy z Was zgłaszając się do udziału w projekcie ma zagwarantowaną profesjonalną ocenę swojej aplikacji sporządzoną przez firmę KPMG z Holandii, współpracującą z europejskim zespołem koordynatorów projektu przy procedurze wyboru uczestników.

Nie możecie przegapić szansy spędzenia pełnego wrażeń weekendu ze wspaniałymi ludźmi z całej Europy za naprawdę niewielkie pieniądze (koszt około 20 Euro)! Udział w projekcie może wziąć każdy - wystarczy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na stronie www.globalemployee.org. Tam też znajdziecie szczegółowy kalendarz i opis poszczególnych części projektu.

Czy warto w tym wszystkim wziąć udział? Zdecydowanie tak, bo dzięki jednemu weekendowi nabieracie sporo praktycznej wiedzy o realiach europejskiego rynku i możliwościach przyszłej pracy. Możecie więc bardziej świadomie podjąć decyzję o wyborze zawodu czy późniejszego pracodawcy. Bogatsi o nowe umiejętności, macie szansę także zwiększyć swoją wartość na rynku pracy.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam na stronę www.globalemployee.org. Jeśli macie jakieś pytania lub wątpliwości, chętnie wyjaśni je Wam Betina Szkudlarek, odpowiedzialna za promocję projektu w Polsce - piszcie na adres globalemployee@yahoo.co.uk . To właśnie Wy już niedługo będziecie głównymi aktorami na europejskim rynku pracy!