Trwają przygotowania...

WYBORY 2002

4 grudnia ub. roku uchwalono regulamin wyborczy Uniwersytetu Śląskiego, precyzujący terminy przypadających w tym roku wyborów władz uczelni. Przypomnijmy - kadencja obecnych władz rektorskich i dziekańskich upływa 31 sierpnia br.

Na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego:

wybory 2002

zaprezentowano szereg materiałów związanych z procedurą wyborczą, m.in. fragment statutu uczelni dotyczący wyborów, informacje o uczelnianej komisji wyborczej, czy regulaminie wyborczym. Tradycyjnie, wyboru rektora i prorektorów dokona kolegium dwustu elektorów, złożone z pracowników naukowych i (w mniejszej części) studentów UŚ, a także pracowników administracji, nie będących nauczycielami akademickimi. Prawo zgłaszania kandydatów (w terminie między 8 a 22 dniem marca 2002 r.) mają ci pracownicy i studenci UŚ, którzy posiadają czynne prawo wyborcze.

Pierwsze posiedzenie wyborcze kolegium elektorów odbędzie się 8 kwietnia. Po prezentacji kandydatów następuje właściwe posiedzenie wyborcze, dokonujące wyboru spośród zgłoszonych kandydatów. Jeżeli któryś z nich otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, zostaje wybrany na stanowisko rektora. Tego samego dnia odbędą się również wybory prorektorów, zgłaszanych przez nowego rektora-elekta. Z kolei w maju, na poszczególnych wydziałach, odbędą się wybory dziekanów (do 15 maja) i prodziekanów (do 22 maja).

Przewodniczącą Uczelnianej Komisji Wyborczej została prof. dr hab. Stanisława Kalus (WPiA), jej zastępcą - prof. dr hab. Marek Piechota (W. Filologiczny).

Autorzy: MK