INTERFERENCJA W JĘZYKU I KULTURZE

Sprawozdanie z konferencji

Zakład Językoznawstwa Porównawczego Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego zorganizował konferencję poświęconą interferencjom w języku i kulturze na pograniczu. Obrady miały miejsce w dniach 5-6 grudnia 2001 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach, przy placu Sejmu Śląskiego. W konferencji brało udział trzydzieści pięć osób z kraju i z zagranicy. Swoją obecnością zaszczycili goście z Państwowej Akademii Nauk w Krakowie i w Warszawie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Uniwersytetu Śląskiego, jak i goście specjalni z uniwersytetów w: Ostrawie, Bratysławie, Sofii i Ljubljanie. Pierwszego dnia konferencji, po uroczystym otwarciu, zostały przedstawione m.in. referaty dotyczące osobliwości typologicznych języków a interferencji na czesko-polskim pograniczu językowym, stałości i zmienności współczesnych gwar cieszyńskich, interferencji językowych na obszarze górnołużyckim, kontaktu językowego między językiem słowiańskim a językiem nieindoeuropejskim, zagadnień składni na polsko-słowackim pograniczu. Także w środę (5-go grudnia 2001) miał miejsce wieczór poezji, w czasie którego odbyło się spotkanie z poetą Pawłem Lekszyckim i prezentacja książki jego autorstwa pt. „grupa poetycka NA DZIKO dla opornych”. Na wieczorze tym rozmawiano również na temat współczesnej poezji na Śląsku. Drugiego dnia konferencji odczytane zostały referaty, których tematyka obejmowała m.in. interferencje wizualne medialnej kultury amerykańskiej w kinie polskim, system polskich metafor kulturowych, interferencje frekwencyjne w języku polskim i rosyjskim, interferencje i języki żydowskie na przestrzeni dziejów. Po wysłuchaniu referatów następowała dyskusja na ich temat, w której udział brali wszyscy zebrani.

Konferencję zakończył odczyt prof. dr hab. Iwony Nowakowskiej – Kempnej na temat interferencji jako wyznacznika pogranicza. Tematy poruszane przez uczestników podczas dwudniowych obrad z pewnością pozwoliły zrozumieć i ogarnąć zagadnienia związane z językiem i kulturą terenów pogranicza.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneNowe książkiOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnym
Zobacz stronę wydania...