Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 8 grudnia 2001 roku
zmarł nagle w Gdańsku

prof. dr hab. Stefan Zabłocki

Założyciel i wieloletni kierownik Katedry Filologii Klasycznej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, znakomity filolog, wybitny znawca kultury świata antycznego i literatury nowołacińskiej

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie śp. Profesora

składają

Rektor i Senat
oraz Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pogrzeb odbył się 13 grudnia 2001 r. o godz. 13
na cmentarzu przy ul. Bujwida we Wrocławiu

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneNowe książkiOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnym
Zobacz stronę wydania...