KONKURS IM. MARKA KUCZMY

1 grudnia 2001 r. w Instytucie Matematyki UŚ odbyło się kolejne (dwudzieste siódme) posiedzenie Jury Konkursu im. Marka Kuczmy na najlepszą polską pracę naukową z równań funkcyjnych (por. artykuł w Gazecie Uniwersyteckiej, maj 2001). W pierwszej części Prorektor UŚ, prof. dr hab. J. Janeczek wręczył dyplomy laureatom konkursu za rok 1999.

W części drugiej rozstrzygnięto konkurs za rok 2000. Jury uznało następujące prace naukowe z równań funkcyjnych za najlepsze (brano pod uwagę prace opublikowane w 2000 r. oraz te z lat wcześniejszych, które nie były wcześniej oceniane z różnych powodów, niezależnych od Jury):

  1. Roman Ger, Orthogonalities in linear spaces and difference operators. Aequationes Math. 60 (2000), 268-282.
  2. Marek C. Zdun, On iterative roots of homeomorphisms of the circle. Bull. Polish Acad. Sci. Math. 48 (2000), 203-213.
  3. Ronald Girgensohn, Janusz Morawiec, Positivity of Schilling functions. Bull. Polish Acad. Sci. Math. 48 (2000), 407-412.

Równocześnie informuję, że jesienią 2001 r. Seminarium z Równań Funkcyjnych dokonało wyboru Jury Konkursu im. M. Kuczmy na czternastą kadencję (lata 2002-2003). W skład nowego jury wchodzą:

  • z Uniwersytetu Śląskiego: prof. dr hab. Karol Baron, prof. dr hab. Roman Ger, prof. dr hab. Zygfryd Kominek i dr hab. Maciej Sablik;
  • z Akademii Górniczo-Hutniczej: prof. dr hab. Bogdan Choczewski;
  • z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: prof. dr ha. Henryk Hudzik i prof. dr hab. Julian Musielak;
  • z Uniwersytetu Zielonogórskiego: prof. dr hab. Witold Jarczyk i prof. dr hab. Janusz Matkowski;
  • z Akademii Pedagogicznej w Krakowie: prof. dr hab. Zenon Moszner i prof. dr hab. Marek C. Zdun;
  • z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej: prof. dr hab. Kazimierz Nikodem;
  • z Uniwersytetu Rzeszowskiego: prof. dr hab. Józef Tabor.
Autorzy: Maciej Sablik
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneNowe książkiOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnym
Zobacz stronę wydania...