Międzynarodowa konferencja studentów CEP Szczyrk, 23-25 listopada 2001

Nadrzędnym celem konferencji było otworzenie dróg dla polifonicznego dialogu, w którym role szczególna odegrają głosy tych, których światopogląd kształtował się w latach przypadających na okres radykalnych kulturowych transformacji, wynikających z politycznych i gospodarczych zmian, jakim kraje Europy Środkowej podlegały podczas ostatniej dekady. Wielokierunkowa wymiana myśli, wpisana w interdyscyplinarny charakter wydarzenia, umożliwiła uczestnikom Konferencji podjęcie próby dokonania przybliżonej oceny dominujących tendencji rozwojowych widocznych w kulturach Europy Środkowej i Wschodniej w dobie globalizacji. Jednocześnie też, konferencja otwarła przed Uczestnikami możliwość systematycznego określenia kształtu „mapy metodologicznego rozdroża”, na jakim kultura euro-amerykańska XXI wieku się znalazła, a w konsekwencji także i zdeterminowania ich własnej roli w kształtowaniu biegu procesów mających aktualnie miejsce, oraz wyciągnięcia wniosków dotyczących indywidualnych postaw etycznych jakie należy przyjmować – lub jakie należy odrzucać – w „płynnym” kontekście kulturowym.

Konferencja stała się forum dla 21 Uczestników z USA, Hiszpanii i Polski (Studenci CEP i NeoLitu z Uniwersytetu Śląskiego, 1 NKJO w Sosnowcu, oraz Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi). Zaprezentowano 16 referatów. Zakres tematyczny prezentacji sięgał od filozofii poprzez literaturę i sztuki piękne do socjologii mass-mediów i historii; wszystkie stanowiska metodologiczne traktowane były na identycznych zasadach. Wszystkie referaty były prezentacjami o bardzo wysokim standardzie, dzięki czemu każdy z nich dał początek długiej i inspirującej dyskusji. Rodzinna atmosfera przyjazności i otwartości pozwoliła na wytworzenie się znakomitych warunków dla efektywnej wymiany myśli, skutkiem czego zrodziły się nowe projekty indywidualne i grupowe. Ostatecznie więc konferencja spełniła wszystkie założenia organizatorów ku najwyższej satysfakcji Uczestników.

Materiały konferencyjne zostaną opublikowane w specjalnym numerze kwartalnika NeoLit On-Line Internet Quarterly.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneNowe książkiOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnym
Zobacz stronę wydania...