LIST

Mr. Mariusz Kubik

Feijó (Portugalia), 14 XI 2001 r.

Szanowny i Drogi Panie,

Z wdzięcznością i wzruszeniem kwituję odbiór „Gazety Uniwersyteckiej”, a w szczególności dziękuję za numer kwietniowy z moim „Portretem” w serii „Pisarzy”. Czuję się nim bardzo uhonorowana i pięknie dziękuję. Drobne errata – nazwisko moje występuje w artykule o mnie w błędnej ortografii – Danielewiczowa, podczas, gdy zawsze i tylko prawidłowa forma to Danilewicz. Góruje na szczęście forma poprawna. W końcowym ustępie jest nieścisłość rzeczowa: ś. p. Jagodziński zjawił się na widowni, gdy już rezygnowałam z kierownictwa Biblioteką, a nie w atmosferze perspektywy przekazania mu swoich obowiązków. To ja zaproponowałam go na stanowisko, z którego zrezygnowałam z powodu wyjazdu do Portugalii.

„Gazeta Uniwersytecka” prezentuje się bardzo dobrze. Jestem rada, że zawarłam z nią znajomość i że tak starannie przygotował Pan ilustracje, na pewno były z tym kłopoty!

Łączę serdeczne pozdrowienia

MARIA DANILEWICZ ZIELIŃSKA

Maria Danilewicz Zielińska (ur. 1907) jest pisarką, krytykiem literackim, bibliografem. Opracowała m.in. 3 tomy bibliografii paryskiej „Kultury” i wydawnictw Instytutu Literackiego w Paryżu. Od wybuchu II Wojny Światowej przebywa poza Polską, obecnie mieszka pod Lizboną (Portugalia). Była wieloletnim kierownikiem Biblioteki Polskiej w Londynie. Poświęcony jej artykuł ukazał się na łamach „Gazety Uniwersyteckiej” w kwietniu 2001 r. [nr 7/86] (Red.)

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneNowe książkiOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnym
Zobacz stronę wydania...