WYRÓŻNIENIE DLA DR DARIUSZA NOWACKIEGO

W październikowym numerze „Gazety Uniwersyteckiej” (nr 1/80) opisaliśmy - piórem Krzysztofa Krasuskiego - przyznanie nagrody jury Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek i Biblioteki Raczyńskich Dariuszowi Nowackiemu - krytykowi literackiemu, autorowi wydanej przez wyd. „Znak” książki pt.: „Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90-tych” (Kraków 1999).

Pod koniec listopada ogłoszono, że dr Dariusz Nowacki został laureatem Nagrody im. Ludwika Frydego - przyznawanej przez Polską Sekcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Literackich. Warto zaznaczyć, że jej patronem jest, uważany za jednego z najlepszych krytyków okresu międzywojennego, czołowy przedstawiciel młodej generacji polonistów przed 1939 r., współzałożyciel pisma literackiego „Pióro” (ukazywało się w latach 1938-39). Zamordowany przez hitlerowców w 1942 roku, prowadził w latach 30-tych nieformalną grupę młodych krytyków literackich. Wiadomo skądinąd, że wywarł poważny wpływ i był autorytetem dla Gustawa Herlinga - Grudzińskiego (por. np. uwagi w „Najkrótszym przewodniku o sobie samym”, Kraków 2000), będącego przed wojną m.in. recenzentem literackim. To Fryde wzbudził w Herlingu zainteresowania pisarstwem moralistycznym - twórczością Jacquesa Maritaina, ale i Benedetta Croce - późniejszego teścia autora „Innego świata”.

Dr Dariusz Nowacki (ur. 1965 r. w Bydgoszczy) jest adiunktem w Zakładzie Krytyki Literackiej Wydziału Filologicznego UŚ. Jego artykuły krytycznoliterackie można odnaleźć w czołowych pismach zajmujących się tą tematyką (m.in. w dodatku „Gazety Wyborczej” - „Książki”, „Kurierze Czytelniczym” - „Megaron”, ale i śląskich, współredagowanych przez Nowackiego pismach: „FA-art”, czy „Opcjach”). Jest publicystą dynamicznym, nie unikającym prezentacji własnych poglądów, nawet, jeśli są krytyczne wobec omawianej książki, czy przyjętych schematów. „Mam nadzieję, że unikam uprzedzeń - mówił w rozmowie, publikowanej w katowickim dodatku „Gazety Wyborczej”. - Nie oceniam nikogo po nazwisku, ale zaglądam pomiędzy okładki jego książki”.

Autorzy: Mariusz Kubik