Katolicki Związek Akademicki „Gaudeamus”

Pierwsze Walne... w tym roku

Zwyczajna sala wykładowa na WNS, dużo ludzi, znajomych, mniej znajomych i nieznajomych, ubranych różnie.

Pierwszy klaps
– przedstawiamy się

Wybieramy przewodniczącego zebrania. Bez większych kłopotów uporaliśmy się z tym problemem. Maciek – jedyny członek zarządu przedstawiciel mniejszości płciowej przedstawia zarząd związku: Magdalena Zabrzeska prezes, Iwona Cioch, Weronika Ślęzak i Maria Świątkiewicz członkinie zarządu i Maciej Bernasiewicz –zastępca prezesa.

Drugi klaps
- czyli działalność związku

Oczywiście mamy bardzo dużo pomysłów, ale po kolei:

- Raz w miesiącu w czwartek spotykamy się na wieczerzy przy świecach i rozmawiamy, rozmawiamy...

- Organizujemy Forum Akademickie!!! Wspólnie z katowickim i sosnowieckim duszpasterstwem planujemy cały tydzień imprez: spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy, konferencja i oczywiście bal - sylwestrowy „szoł” w Białce. Będziemy jeździli na nartach, chodzili na spacery i bawili się do białego rana.

- A w nowym roku, w nowym wieku .... to jeszcze tajemnica.

Trzeci klaps
– przyjęcie nowych członków

Prawie wszyscy uczestnicy obozu, którzy byli na zebraniu podpisali deklaracje członkowskie.

Czwarty klaps

Wybraliśmy skarbnika. Anna Zwolińska od tej pory trzyma rękę na kasie.

Zrobiło się bardzo późno i naprawdę wypadało iść już do domu. Czeka nas przecież bardzo dużo pracy.