Środkowoeuropejska konferencja

"Europa regionów i rozszerzenie Unii Europejskiej" 23-26 listopada 2000 r. Bratysława

Konferencja zorganizowana została przez Dom Europejski W Bratysławie przy współpracy z Międzynarodową Federacją Domów Europejskich F.I.M.E. w Strasburgu. Konferencja zgromadziła blisko 140 gości przede wszystkim z Polski, Słowacji, Czech i Węgier. Patronat nad Konferencją objął prezydent Słowacji.

Otwarcia konferencji dokonał Peter Beňuška z Domu Europejskiego w Bratysławie. Po nim sytuację Słowacji w Europie przedstawił Béla Bugár, wiceprezydent Rady Narodowej Słowacji a stanowisko Unii Europejskiej i sytuację w Europie zaprezentował Arno Krause, prezydent F.I.M.E.

W drugim dniu konferencji udział wzięli: Ján Figel’ – sekretarz stanu, przedstawiciel Ministerstwa spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej; Igor Hajdušek – dyrektor generalny Sekcji Spraw Europejskich rządu Republiki Słowackiej; Walter Rochel – ambasador, szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Słowacji; Paul Rübig – poseł Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Komisji Interparlamentarnej; Zdenĕk Matejka – dyrektor Zarządu Centrów Kulturalnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej; László Szalay – sekretarz stanu w Ministerstwie spraw Zagranicznych Republiki Węgierskiej.

Uczestnicy pracowali podczas konferencji w pięciu grupach roboczych:

1. Zdolność Unii Europejskiej do przyjęcia nowych członków: Reformy instytucjonalne i rozszerzenie UE (prowadzenie: Veronika Lombardini, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej);

2. Perspektywy współpracy podczas starań integracyjnych w ramach grupy wyszehradzkiej (prowadzenie: Zdenĕk Matejka, Ministerstwo Spraw zagranicznych Republiki Czeskiej);

3. Rola organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej (prowadzenie: Peter Beňuška, Dom Europejski Bratysława);

4. Międzyregionalna kooperacja i solidarność: euroregiony (prowadzenie: Heinz – Wilhelm Schnieders, Dom Europy Aurich);

5. Identyfikacja i wzajemna percepcja narodów w Europie (prowadzenie: Erich Wendl, Akademia Europejska Wiedeń).

Stanowiska państw grupy wyszehradzkiej prezentowali ambasadorowie: Węgier – Miklós Boros i Czech – Rudolf Slánský oraz radca ambasady polskiej w Barysławie – Andrzej Kupich.

Konferencję zakończył Erhard Busek – były wicekanclerz Austrii, aktualnie pełnomocnik rządu austriackiego ds. rozszerzenia Unii Europejskiej.

PRZECZYTAJ TAKŻE: EUROPA PEŁNA WARTOŚCI