JUBILEUSZ MIESIĘCZNIKA "ŚLĄSK"

miesięcznik

27 listopada 2000 r. w Górnośląskim Towarzystwie Literackim odbyła się uroczystość jubileuszowa 5-lecia powstania miesięcznika „Śląsk”, podczas której wręczono m.in. tytuły „Przyjaciel Śląska”. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. Rektor Uniwersytetu Śląskiego, JM prof. Tadeusz Sławek, oraz prof. Ireneusz Opacki - Dyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Wydziału Filologicznego UŚ.

Pierwszy numer „Śląska” ukazał się w listopadzie 1995 r. W ciągu pięciu lat publikowali tu tacy autorzy, jak Tadeusz Różewicz (m.in. pierwodruk książki „Matka odchodzi”), Wiesław Myśliwski, czy Jan Józef Szczepański. Na łamach pisma odnaleźć można wypowiedzi m.in. Jerzeego Giedroycia, czy Karla Dedeciusa. Publikują tu również śląscy pisarze, krytycy literaccy, czy pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego. Obok poezji, czy prozy, znajdziemy w „Śląsku” felietony, reportaże, czy publicystykę społeczną. Na kolorowych wkładkach prezentowana jest twórczość grafików tworzących w naszym regionie. Miesięcznik ma również swoją wersję internetową (www.miesiecznik.silesia.top.pl).

Autorzy: Redakcja