część 1

Nagrody za rok akademicki 1999/2000

Informacje upowszechniamy na podstawie Zarządzenia Rektora UŚ nr 27/1983 (z późniejszymi zmianami) w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień pracownikom UŚ oraz na prośbę Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".

Nauczyciele akademiccy

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Dr hab. Jan HOLEKSA
Dr Alina KAFEL
Dr Andrzej WOŹNICA
Dr Danuta MAŃKA
Dr Małgorzata CHRAŚCINA
Dr Beata WĘGRZYNEK
Dr Elżbieta SZULIŃSKA
Dr Aleksandra RUSIN
Prof. dr hab. Paweł MIGULA
Prof. dr hab. Wiesław WŁOCH
Dr Mirosław NAKONIECZNY
Dr Waldemar SZENDERA
Prof. dr hab. Stanisław CABAŁA
Prof. dr hab. Iwona SZAREJKO

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Dr hab. Marian KISIEL
Dr hab. Stefan SZYMUTKO
Dr Joanna DEMBIŃSKA-PAWELEC
Dr Maciej SZARGOT
Dr Adam DZIADEK
Dr Joanna KISIEL
Dr Aleksandra JANOWSKA
Dr Jan GRZENIA
Dr Joanna MADLOCH
Dr Katarzyna ŻEMŁA
Dr hab. Ludwig SELIMSKI
Prof. dr hab. Emil TOKARZ
Dr Robert BOŃKOWSKI
Dr Lech MIODYŃSKI
Prof. dr hab. Krystyna JARZĄBEK
Prof. dr hab. Krystyna HESKA-KWAŚNIEWICZ
Dr Ewa WĄCHOCKA
Dr Piotr ZAWOJSKI
Dr hab. Halina WIDŁA
Dr Krzysztof JAROSZ
Prof. dr hab. Piotr KAKIETEK
Dr Rafał MOLENCKI
Prof. dr hab. Grażyna SZEWCZYK
Dr Krystyna KŁOSIŃSKA
Dr Aleksandra NIEWIARA
Prof. dr hab. Wiesław BANYŚ
Dr Leszek DRONG
Dr Jolanta TAMBOR
Prof. dr hab. Danuta OSTASZEWSKA
Prof. dr hab. Aleksander WILKOŃ
Prof. dr hab. Edward POLAŃSKI
Dr hab. Marian KISIEL
Dr Andrzej ŁYDA
Prof. dr hab. Urszula ŻYDEK-BEDNARCZUK
Prof. dr hab. Wojciech KALAGA

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

Dr Barbara MACHURA
Dr Justyna POŁEDNIOK
Dr Ewa MALICKA
Prof. dr hab. Józef ŚLIWIOK
Prof. dr hab. Teresa KOWALSKA
Dr Ireneusz ZJAWIONY
Dr hab. Stanisław KUCHARSKI
Prof. dr hab. Wiesław SUŁKOWSKI
Prof. dr hab. Sylwester RZOSKA
Dr hab. Henryk CZYŻ
Dr hab. Józef KROK-KOWALSKI
Prof. dr hab. Elżbieta ZIPPER
Prof. dr hab. Alicja RATUSZNA
Prof. dr hab. Jerzy ZIOŁO
Prof. dr hab. Ewa TALIK
Prof. dr hab. Michał MATLAK
Dr Leszek KALISZ
Dr hab. Eustachy POPIEL
Prof. dr hab. Wiesława ZAREK
Dr Jerzy JAROSZ
Prof. dr hab. Krystian ROLEDER
Prof. dr hab. Jerzy ZIOŁO
Dr Michał BACZYŃSKI
Dr Lech BARTŁOMIEJCZYK
Dr Andrzej BIELA
Dr Jan CHOLEWA
Dr Wiesław KUBIŚ
Dr Andrzej KUCHARSKI
Prof. dr hab. Zygfryd KOMINEK

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

Prof. dr hab. Marian PULINA
Dr hab. Lesław TEPER
Prof. dr hab. Janusz JANECZEK
Dr Małgorzata NITA
Prof. dr hab. Grzegorz RACKI
Dr hab. Alicja SZAJNOWSKA-WYSOCKA
Prof. dr hab. Tomasz ZIELIŃSKI
Prof. dr hab. Adam IDZIAK
Prof. dr hab. Wacław ZUBEREK
Prof. dr hab. Andrzej T. JANKOWSKI
Dr Andrzej WITKOWSKI

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Dr Sonia BUKOWSKA
Dr Dariusz OLESIŃSKI
Dr hab. Ryszard KACZMAREK
Prof. dr hab. Józef BAŃKA
Prof. dr hab. Czesław GŁOMBIK
Prof. dr hab. Janusz SZTUMSKI
Dr Piotr ŚWIERCZ
Dr Bernard GRZONKA
Dr Zbigniew KANTYKA
Prof. dr hab. Marek S. SZCZEPAŃSKI
Dr Daniela DZIENNIAK-PULINA
Dr Bożena PACTWA
Dr Małgorzata TYRYBON
Dr Barbara FILIPCZYK-HALLADIN
Dr Jerzy GORZELIK
Prof. dr hab. Idzi PANIC
Prof. dr hab. Wiesław KACZANOWICZ

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Prof. dr hab. Piotr P. BARCZYK
Prof. dr hab. Stanisław JUSZCZYK
Prof. dr hab. Ewa SYREK
Dr Beata DYRDA
Dr Elżbieta GÓRNIKOWSKA -ZWOLAK
Dr Anna NOWAK
Dr Beata PITUŁA
Dr hab. Maria T. MICHALEWSKA
Prof. dr hab. Andrzej RADZIEWICZ-WINNICKI
Dr Katarzyna KRASOŃ
Dr Marek ADAMIEC
Prof. dr hab. Władysława ŁUSZCZUK
Prof. dr hab. Irena HESZEN-NIEJODEK
Prof. dr hab. Barbara KOŻUSZNIK
Prof. dr hab. Jan M. STANIK
Dr Eugenia MANDAL
Prof. dr hab. Zofia RATAJCZAK

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Dr Adam BUCZEK
Dr Grzegorz DOBROWOLSKI
Dr Jacek GÓRECKI
Dr Michał GRAMATYKA
Dr Wojciech KLYTA
Dr Marek LEŚNIAK
Dr Arkadiusz LUDWICZEK
Dr Iwona BOGUCKA
Prof. dr hab. Adam LITYŃSKI
Dr Dorota ZIENKIEWICZ
Prof. dr hab. Kazimierz ZGRYZEK
Prof. dr hab. Kazimierz MARSZAŁ
Ks. prof. dr hab. Remigiusz SOBAŃSKI
Prof. dr hab. Janusz STRZĘPKA
Prof. dr hab. Genowefa GRABOWSKA

WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI

Dr Maciej PIEPRZYCA
Dr Krystyna DOKTOROWICZ
Dr Filip BAJON
Dr Leszek WOSIEWICZ

WYDZIAŁ TECHNIKI

Dr hab. Lucjan PAJĄK
Dr hab. Grażyna SZPOR
Prof. dr hab. Eugeniusz ŁĄGIEWKA
Dr Paweł WAWRZAŁA
Prof. dr hab. Zygmunt SUROWIAK
Prof. dr hab. inż. Alicja WAKULICZ-DEJA
Prof. dr hab. inż. Henryk MORAWIEC
Prof. dr hab. inż. Jan PIECHA
Prof. dr hab. Marian SUROWIEC

SZKOŁA ZARZĄDZANIA

Dr Tomasz SADOWSKI

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

Mgr Andrzej SZUBA
Dr Bożena BANACH
Dr Tomasz JARCZYK
Mgr Krystyna GABRYEL
Mgr Bogdan MOCZKO
Mgr Jolanta RONIKIER-KOSIEC
Mgr Małgorzata GĘPKA
Mgr Bożena LENARTOWICZ
Mgr Jadwiga WĘGRZYN
Mgr Helena BOBER
Mgr Krystian LUBINA
Mgr Teresa SKUPIEŃ-SKORCZYŃSKA
Mgr Jerzy GZARA
Mgr Anna MACHURA-SZCZERBA
Mgr Albina KRANC
Mgr Barbara MIERZYŃSKA
Mgr Anastazja SIEDLIŃSKA-JANKOWSKA
Mgr Barbara SIELAŃCZYK
Mgr Henryka CHADZIŃSKA
Mgr Maria SKRZYPEK
Dr Ilza KOWOL
Mgr Wiesław ZIELIŃSKI
Mgr Barbara GRUCA-KOC
Mgr Maria PALUCH

KOLEGIUM JĘZYKA BIZNESU

Mgr Alicja MRÓZEK
Mgr Sławomir SMUGOWSKI
Mgr Jadwiga NABIELSKA
Mgr Urszula MICHALIK
Mgr Liliana KAŁAFATIUK

OŚRODEK ALLIANCE FRANÇAISE

Mgr Krystyna SKUROWSKA

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

Mgr Stanisław BONK
Mgr Małgorzata KUDER
Mgr Teresa PECOLD
Mgr Piotr NOWAK

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Mgr Wanda DZIADKIEWICZ
Mgr Anna RADZISZEWSKA

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO - ARTYSTYCZNY, FILIA CIESZYN

Prof. Eugeniusz DELEKTA
Prof. Jerzy FOBER
Dr Henryk FOJCIK
Dr Ewa FONFARA
Mgr Jerzy JURA
Prof. dr hab. Zygmunt KŁODNICKI
Prof. dr hab. Wojciech KOJS
Dr Edyta KOREPTA
Prof. Anna KOWALCZYK-KLUS
Mgr Maria KULESZA
Prof. Aleksander LASOŃ
Prof. dr hab. Tadeusz LEWOWICKI
Dr Andrzej MURZYN
Adi. II st. Aleksandra PASZEK-TREFON
Adi. Jadwiga SIKORA
Dr Urszula SZUŚCIK
Prof. dr hab. Krystyna TUREK
Ks. Prof. dr hab. Manfred UGLORZ
Mgr Krystyna WOJCIECHOWSKA-KANIA
Prof. dr hab. Alojzy KOPOCZEK
Prof. Helena DANEL-BOBRZYK
Prof. dr hab. Kazimierz ŚLĘCZKA