Od Sosnowca do Katowic...

VI Forum Młodzieży Akademickiej

Można chyba zaryzykować stwierdzenie, że Forum Akademickie, będące kontynuacją Ogólnopolskiego Forum Akademickiego odbywającego się rok rocznie w Częstochowie, na stałe weszło do kalendarza religijno - kulturalnych wydarzeń Katowic. Tymczasem w roku Wielkiego Jubileuszu zrodziła się inicjatywa zorganizowania kolejnego, bo już VI-go, Forum na terenie Sosnowca i Katowic - dwóch miast uniwersyteckich.

W związku z tym, organizatorem tegorocznego Forum było nie tylko Duszpasterstwo Akademickie z Katowic, ale także Duszpasterstwo Akademickie z Sosnowca oraz Katolicki Związek Akademicki GAUDEAMUS, który obejmując swą działalnością cały Uniwersytet Śląski, współpracuje z wymienionymi Duszpasterstwami. Zaangażowanie większej niż dotąd liczby organizatorów wpłynęło także na skalę imprezy.

Nie przypadkiem, w tym roku Forum trwało od 12. 11. do 19.11. br., czyli tydzień, a nie jak dotąd 3 lub 4 dni. Jak co roku zaproponowaliśmy wiele ciekawych „spotkań”. Pod pojęciem spotkania kryją się oczywiście różnorakie niespodzianki.

Początek Forum, to oczywiście Eucharystia. Tym razem w kościele akademickim św. Tomasza w Sosnowcu. Potem ambitny wykład prof. Marii Pulinowej pt.: „Krajobraz sercem malowany”.

W poniedziałek, 13 listopada, za sprawą zdjęć p. Elżbiety Janosek, przenieśliśmy się w niezapomniany klimat XV Światowego Dnia Młodzieży w Rzymie. Otwarcie dwóch wystaw tematycznych „Student 2000” oraz „Światowe Dni Młodzieży - Rzym 2000”, ubarwione świadectwami uczestników oraz wieloma dyskusjami przy filiżance herbaty pozwoliło znowu w pełni przeżyć kolejny dzień Forum.

We wtorek całkowite zaskoczenie i wielka niespodzianka. Wspaniała Siostra prow. Maria Głowacka specjalnie dla uczestników spotkań Forum przygotowała warsztaty ikonograficzne. Malutki kawałek drewna każdy samodzielnie, pod okiem Siostry, zamienił w święty obraz. Zamienił w IKONĘ, która będąc środkiem łączącym człowieka ze Stwórcą daje każdemu wewnętrzną radość.

Warsztaty ikonograficzne przebiegały w podniosłej atmosferze, w atmosferze przyjaźni i wspólnej pracy, połączonej z wielkim skupieniem. Zainspirowały część z nas do kontynuowania tego dzieła. Postanowiliśmy pogłębiać naszą wiedzę o ikonach, a także nadal tworzyć, mając nadzieję, że przyniosą radość i pokój.

Środa. Czy seks potrzebuje etyki? Na to pytanie starała się nam jak najlepiej odpowiedzieć znana specjalistka, prof. Kinga Wiśniewska – Roszkowska. Poruszyła szereg problemów nurtujących młodego człowieka, odpowiedziała na wiele pytań, zatrzymała się na kilku kontrowersyjnych tematach z zakresu seksuologii. W pierwszym rzędzie wyjaśniła zagadnienie płci – czym jest płeć i czemu służy? Ukazała różnice biologiczne i psychiczne pomiędzy kobietą i mężczyzną. Duży nacisk położyła na miłość małżonków.

„Rodzice powinni się kochać, bo atmosfera prawdziwej miłości w domu sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka.” Na zakończenie wykładu duszpasterz sosnowiecki, ksiądz Paweł Sobierajski nie omieszkał zapytać Pani Profesor o sekret jej zdrowia i urody. Pani Profesor wyznała, że ma 84 lata, nie wstydzi się swojego wieku, a dobrą kondycję zawdzięcza zdrowemu odżywianiu, gdzie królują warzywa i owoce, oraz codziennej gimnastyce. Tu niejedna uczestniczka spotkania (średnia wieku 21 lat) popadła w niezłe kompleksy. Czwartek był wielkim dniem Forum. Na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbyła się pierwsza ogólnopolska konferencja studentów pt.: „Świat naszych marzeń-organizacje studenckie wobec wyzwań przyszłości”.

Konferencję otworzył wykład O. Macieja Zięby na temat „Czy współczesna Europa potrzebuje wartości?” Sala pękała w szwach. Na początek prowadzące konferencję Weronika Ślęzak i Maria Świątkiewicz przeczytały list, który do studentów biorących udział w konferencji napisała znana działaczka polityczna i kulturalna, dziennikarka, Halina Bortnowska.

Prowincjał Zakonu Dominikanów, Ojciec Maciej Zięba w swym przemówieniu poruszał wiele ciekawych aspektów, m.in. sposób działania rządów, organizacji, rolę wartości chrześcijańskich na tle dzisiejszej polityki państwa. Zastanawiał się również nad przyczyną przewidywania przyszłości i nad tym, dlaczego zdecydowanie lepiej ludziom udaje się „przepowiadać” przeszłość.

Po zakończeniu wykładu rozgorzała dyskusja, w której słuchacze zadawali Ojcu pytania, szczególnie jedno z pytań warte jest przytoczenia: Czy dobrobyt materialny utrudnia ludziom drogę do Boga. Usłyszeliśmy wówczas, że bogactwa nie mają znaczenia, jeśli duchowo pozostaje się blisko Boga i nie przestaje się wokół siebie zauważać innych ludzi.

Zdążyliśmy się również dowiedzieć, iż Ojciec Zięba nie jest przeciwnikiem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; całkiem logicznie odrzucił argumenty jednej z uczestniczek konferencji, która obawiała się o los populacji polskiej po wejściu do tej organizacji.

Po zakończeniu rozmowy z o. Maciejem Ziębą, studenci z całej Polski wygłaszali swoje referaty, w których zastanawiali się, jakie zależności występują między organizacją studencką a jednostką. Wystąpiło również Koło Dramatyczne z krótkim przedstawieniem dramy.

Piątkowy wieczór to rekord gości na występie Kabaretu Absurdalnego. W pobieżnych szacunkach liczbę widzów określa się na ok. 150. Sala pękała w szwach, a pozostali oglądali przedstawienie stojąc na korytarzu.

Przedstawienie nie tylko śmieszyło widzów, ale też poruszało ważne kwestie egzystencjalne. Warto tu dodać, iż wszyscy aktorzy kabaretu są osobami niepełnosprawnymi, jednak udowodnili publiczności, iż każdy człowiek może znaleźć odpowiednie dla siebie miejsce na ziemi i nie ma ludzi, którzy niczego nie potrafią. Ważne jest również, iż wachlarz propozycji zawartych w repertuarze kabaretu jest bardzo rozległy: od monodramów, poprzez dialogi i śpiew, aż po skecze.

„Everybody move your feet”, to hasło sobotniego „Balu na pograniczu”, który odbył się w sosnowieckim liceum katolickim. Ubaw był po pachy, fantastyczna atmosfera i mnóstwo ludzi.

Nadszedł wreszcie ostatni dzień Forum. Bardzo interesujące było spotkanie z reżyserką filmu „Prymas - trzy lata z tysiąca”, Teresą Kotlarczyk. Okazało się, że jest bardzo komunikatywna i z przyjemnością odpowiadała na wszystkie zadane jej pytania.

Na zakończenie Forum odbyła się uroczysta Eucharystia, odprawiona w krypcie katowickiej Katedry Chrystusa Króla, z udziałem zespołu Wałasi z Istebnej. Było kolorowo, wesoło i ludowo, tak... po góralsku!

Wszystkim spotkaniom towarzyszyły słowa, znane już z tegorocznego Ogólnopolskiego Jubileuszowego Forum Akademickiego: Tu chodzi o wieczność... Wsłuchani w słowa, Ojca Świętego wypowiedziane nad Lednicą w 1999 r., chcieliśmy spotkać się tu, gdzie żyjemy, na Śląsku i Zagłębiu, z ludźmi, którzy swoją postawą prowokują do twórczej aktywności, do dzielenia się sobą, do radosnego obdarowywania DOBREM... Jubileusz chrześcijaństwa skłania do refleksji. Prowokuje do zatrzymania się nad sobą, i w pewien sposób, nad innymi i z innymi. Zwłaszcza dziś, gdy dominują silne tendencje do zachowania oryginalności i indywidualizmu, może bardziej niż kiedykolwiek, warto dostrzec wartość wspólnoty i płynącej z niej mocy twórczej.

Mamy nadzieję, że przygotowane Forum było okazją do wspólnego, a nawet wspólnotowego spotkania wokół tematu wieczności...

Zapraszamy w przyszłym roku na VII Forum Młodzieży Akademickiej.

Oliwia Karwoth, Magdalena Klęczańska, Agnieszka Raczyńska-Lorek, Weronika Slęzak, Magdalena Zabrzeska