Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Styczeń 2001

Stopień doktora habilitowanego uzyskali:
Dr hab. Ewa Wąchocka WFil.
Dr hab. Krystyna Kłosińska WFil.

Stopień naukowy doktora uzyskali:
Dr Mariusz Fras WPiA
Dr Maciej Szpunar WPiA
Dr Marek Stańko WPiA
Dr Radosław Koper WPiA
Dr Justyna Ciesielczuk WnoZ
Dr Zbigniew Mirkowski WNoZ
Dr Barbara Kocęga WMFCh
Dr Piotr Urban WMFCh
Dr Marzena Dzida WMFCh
Dr Alina Otolińska WMFCh
Dr Franciszek Szpor WNS
Dr Jacek Surzyn WNS
Dr Jolanta Brożek WBiOŚ
Dr Grażyna Kiliańska-Przybyło WFil.
Dr Jadwiga Gracla WFil.
Dr Renata Dec WFil.

Kwalifikacje I stopnia sztuk plastycznych w zakresie grafiki uzyskał
Jarosław Skutnik