VERBA SACRA, czyli o spotkaniu ze Słowem

Z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, powstał w Poznaniu projekt publicznego odczytywania przez wybitnych polskich aktorów wybranych tekstów ze Starego i Nowego Testamentu. Cykl prezentacji, którym towarzyszy zwykle oprawa muzyczna w wykonaniu muzyków i zespołów chóralnych, odbył się, bądź jest planowany w katedrach i bazylikach wielu miast w Polsce, m.in. w Gnieźnie, Gdańsku, Pelplinie, Toruniu, Krakowie, Wrocławiu, Częstochowie, Lublinie i Warszawie.

Foto: W.Ziółkowski

W ramach projektu, 10 grudnia ub. r. w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbyło się czytanie Księgi Rodzaju. Tekst odczytał Krzysztof Kolberger, aktor Teatru Narodowego w Warszawie. W wypełnionej do ostatniego (również stojącego) miejsca świątyni zabrzmiały improwizacje organowe prof. Juliana Gembalskiego, rektora katowickiej Akademii Muzycznej, pomiędzy kolejnymi fragmentami słów Biblii występował Chór Instytutu Muzyki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, pod dyrekcją Aleksandry Zeman.

Uroczysty wieczór otworzyli wspólnie: Proboszcz Archikatedry Chrystusa Króla, ks. prałat Stanisław Puchała, oraz rektor UŚ, JM prof. Tadeusz Sławek. Komentarz biblijny, dotyczący prezentowanego tekstu, wygłosił o. prof. Tomasz Maria Dąbek OSB, autor wielu książek z dziedziny teologii, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Między podzieloną na cztery części prezentacją Księgi Rodzaju, usłyszeliśmy w wykonaniu chóralnym utwory kompozytorów z różnych epok: Mikołaja Zieleńskiego Benedicimus Deum coeli - pięciogłosowy utwór polifoniczny kompozytora żyjącego na przełomie XVI i XVII w. Następnie wykonano: Psalm 100 Marka Jasińskiego (kompozytor współczesny; utwór z 1994 r.), dwa utwory Józefa Świdra (prof. w Instytucie Muzyki Filii UŚ w Cieszynie, wykładowca Akademii Muzycznej im. K. Szymanowkiego w Katowicach): Pieśń, będącą kompozycją do słów Jana Kochanowskiego, oraz Cantus gloriosus - kompozycję do tekstu łaciny.

Mimo niezbyt wysokiej temperatury, licznie zebrana i wytrwała do końca publiczność nagrodziła wykonawców długą owacją.

Foto: W.Ziółkowski Foto: W.Ziółkowski
Autorzy: MK