JUBILEUSZ KS. PROF. REMIGIUSZA SOBAŃSKIEGO

6 grudnia 2000 r., w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu, odbyła się uroczystość wręczenia księgi pamiątkowej ks. prof. Remigiuszowi Sobańskiemu. Praca zbiorowa pt.: „Valeat aequitas”, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, została przygotowana w związku z 70-leciem urodzin ks. profesora.

Na spotkanie z udziałem Jubilata i władz uczelni przybyli m.in. wychowankowie ks. profesora, autorzy artykułów zawartych w księdze (m.in. prof. Genowefa Grabowska, czy prof. Tadeusz Zieliński). Nie zabrakło przedstawicieli władz miejskich Miasteczka Śląskiego, w którym urodził się ks. prof. Sobański, osób duchownych (w tym dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie wykłada ks. prof. Sobański).

okładka

W księdze znalazły się artykuły autorów polskich i zgranicznych, pracowników wielu wyższych uczelni na całym świecie. Wśród autorów związanych z Uniwersytetem Sląskim wymieńmy m.in. wspomnianą już prof. Genowefę Grabowską (artykuł pt.: „O potrzebie kodyfikacji międzynarodowego prawa środowiska”), prof. Antoniego Agopszowicza („Kilka uwag o samodzielności samorządu terytorialnego”), czy prof. Maksymiliana Pazdana, prowadzącego spotkanie („O niektórych osobliwościach poszukiwania prawa właściwego”). W książce znajdziemy też prace prof. Tadeusza Zielińskiego („Prawa narodowe a integracja europejska”), prof. Ewy Łętowskiej („Zawrotna, podwójna kariera likieru porzeczkowego”- tekst bynajmniej, co wynikało by może z tytułu, nie odbiegający od konwencji, jaką w książce przyjęto. M.K.), ale też abp. Damiana Zimonia („Teologia uniwersytecka na Górnym Śląsku”). Wśród autorów zagranicznych odnaleźć można nazwiska m.in. prof. prof. Giorgio Feliciani, Heriberta Heinemanna, Petera Landau, Enrique Vivó de Undabarrena, czy Hansa Waldenfelsa.

Ks. prof. Remigiusz Sobański urodził się 1 sierpnia 1930 roku. Po otrzymaniu święceń kapłańskich (1954 r.) był wikariuszem parafii w Szopienicach i Zebrzydowicach. Od 1957 roku jest sędzią, następnie oficjałem Sądu Biskupiego (później Sądu Metropolitarnego) w Katowicach. Doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim (teologia) w 1954 roku, stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1971 roku w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Profesorem nadzwyczajnym został w 1974 roku, zwyczajnym - w 1982.

Od lat 70.-tych związany z Akademią Teologii Katolickiej (obecny Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego) - kierował Katedrą Kościelnego Prawa Publicznego i Międzynarodowego, a od 1982 r. jest kierownikiem Katedry Teorii Prawa Kościelnego na Wydziale Prawa Kanonicznego. W latach 1975-1978 był ponadto dziekanem tegoż Wydziału, pełnił funkcję prorektora i rektora (lata 1981-1987) tej uczelni.

Z Uniwersytetem Śląskim jest związany od 1991 roku - wtedy zaczęła się współpraca ks. prof. Sobańskiego z Wydziałem Prawa i Administracji UŚ. Prowadzi tam wykłady z zakresu prawa kanonicznego, ale też seminaria, konwersatoria i wykłady monograficzne dot. zagadnień prawa kościelnego i teorii prawa.

Ks. prof. Remigiusz Sobański jest honorowym obywatelem Miasteczka Śląskiego, członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN. Uczestniczył m.in. w pracach Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Odznaczony został m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Autorzy: Mariusz Kubik