WIZYTA NA WĘGRZECH

W dniach 13 – 16 listopada 2000 delegacja Uniwersytetu Śląskiego Filii w Cieszynie odwiedziła Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Karola Esterhazy w Eger, na Węgrzech.

Wizyta doszła do skutku w ramach umowy o współpracy bilateralnej pomiędzy oboma uczelniami, podpisanej w 1966 roku. Ponieważ w minionym roku goście z Egeru przebywali w Cieszynie, w tym roku grupa reprezentująca Filię – w ramach rewizyty – pojechała na Węgry. W skład delegacji weszli pracownicy Filii UŚ: Grażyna Heller (opiekun artystyczny Zespołu „Agere Gratias Antiqua”), Andrzej Różycki (pełnomocnik prorektora Filii ds. współpracy z zagranicą), Hubert Miśka (tenor), Tomasz Spaliński (gitarzysta), oraz studenci wchodzący w skład Zespołu Muzyki Dawnej „Agere Gratias Antiqua”: Grażyna Klein, Anna Szłapa, Magdalena Szwanda, Marcin Szymik i Wojciech Żurek.

W czasie pobytu na Węgrzech reprezentanci cieszyńskiej uczelni mieli okazję zwiedzić Eger – miasto bogate w tak niepowtarzalne zabytki jak mury obronne z przełomu XVI i XVII wieku oraz w pełni wyposażone obserwatorium astronomiczne z XIII wieku. Atrakcyjnym urozmaiceniem wizyty okazała się też możliwość skosztowania pikantnych potraw węgierskich oraz degustacja win, z których Eger słynie. Ale nie tylko przeżycia turystyczno-kulinarne złożyły się na wizytę cieszyńskiej delegacji. Najważniejszym elementem odwiedzin na Węgrzech był koncert artystyczny polskich muzyków, który odbył się w gmachu tzw. Lyceum, czyli w głównym budynku Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Tak jak w roku poprzednim węgierska grupa swoimi występami urozmaiciła program artystyczny Cieszyna, tak w tym roku grupa z Polski swoimi koncertami ożywiła życie muzyczne Egeru. Najpierw Hubert Miśka, zaśpiewał pieśni takich wybitnych kompozytorów polskich jak Moniuszko czy Chopin, następnie Tomasz Spaliński na gitarze klasycznej przedstawił utwory Candella, Carmiciaella oraz utwory własne, by wreszcie –po krótkiej przerwie – zabrzmiał Zespół Muzyki Dawnej „Agere Gratias Antiqua”, którego program wypełniła muzyka baroku i renesansu.

Dla obu stron ta krótka, bo trwająca zaledwie dwa dni, wizyta była bardzo satysfakcjonująca i interesująca. Mamy nadzieję, że przyczyniła się do dalszego rozwoju współpracy polsko-węgierskiej, czy też raczej cieszyńsko-egerskiej – współpracy, która już zaowocowała wymianą doświadczeń dydaktycznych, naukowych, artystycznych i... nowymi przyjaźniami.