Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Grudzień 1998

Mianowani na stanowisko profesora zwyczajnego:


Prof. dr hab. Eulalia Skawińska WNS

Tytuł naukowy profesora uzyskali:


Prof. dr hab. Emil Tokarz WFil.

Mianowani na stanowisko profesora nadzwyczajnego UŚ:


Prof. dr hab. Urszula Aszyk-Bangs WFil.

Stopień doktora habilitowanego uzyskali:


Dr hab. Joachim Liszka WNS
Dr hab. Halina Rusek WNS
Dr hab. Marian Mikołajczyk WPiA

Stopień doktora uzyskali:


Dr Katarzyna Grzybczyk WPiA
Dr Jacek Gałuszka WFil.
Dr Maciej Szargot WFil.
Dr Maria Barłowska WFil.
Dr Ewa Rott-Pietrzyk WPiA
Dr Leszek Marynowski WNoZ
Dr Ojmahmad Rahmonow WNoZ
Dr Adam Danch WT
Dr Marian Paluch WMFCh
Dr Andrzej Żak WMFCh
Dr Beata Pituła WPiPs
Dr Piotr Świercz WNS
Dr Artur Rejter WFil.
Dr Aleksandra Niewiara WFil.
Dr Iwona Kantor-Pietraga WNoZ
Dr Janina Urban WP-A