GRATULACJE DLA BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ

bibliotka

Prezentujemy Czytelnikom "Gazety" adres gratulcyjny przekazany na ręce
dyrektora Biblioteki Śląskiej. Oryginał na papierze czerpanym podpisany
został przez wszystkich pracowników Biblioteki Głównej UŚ.

Ad maximam Poloniae et Silesiae gloriam!
Ad perpetuam rei memoriam!

Nobilissimus Dominus Joannes Maliski Venerabilis Superior Bibliothecae Silesiensis

Nie dość nam applauzow by należytym kunsztem słowa niepomierną kontentacyę serca i umysłow całej naszej książnicowej braci w documentum ono wpisać i dedykacyą ku praehonorationi tempori operi uczynić.

Terrae Silesiensis Książnico

na nowych fundamentach stawasz a wizerunek onej facjecyi oko i duszę zniewala i ku wnijściu w jej podwoje pociąga.

Jako też i my w tę niewolę z amicicyą wciągnieni laudesy szczere a serdeczne niesiemy i deklaracyą ową afirmujemy.

Gloryfikacye takowe słusznej sprawy lumen ukazują. Myśl nasza bowiem ulata ku onym trudom i perturbacyom jakowe udziałem były Prześwietnych straży onej Książnicy Opiekunow, by locum godne zbiorom w nowej fortyfikacyi dać zabezpieczenie.

Te nowe akwedukta przelicznym professorom jako też bakałarskiej konfederacyej i żakowskiej gawiedzi et omnibus gentibus ożywcze zdroje wiedzy jeszcze w większe uwiadomienie dadzą i rzekę jej rozkoszy w umysły wleją.

Heroizm cnot niezwykłych, z których zawziętość święta w dążności do onej służebnej wizji ksiąg takowe soczyste fructum wydała, na powszechne zapamiętanie winien zasłużyć. Utrudzenie wszelako dziś laur nieśmiertelnej sławy wije pro memoris luminując. Umysł nasz z wielkim podziwieniem staje poglądając na te cudowności czasow.

O Sztafeto Śląska, przyjmij nieudolnych wynurzeń słowo i korną gratulacyę naszą jakową dyspozycyą całej naszej Zagrody Bibliotecznej Universitatis Silesiensis z amicicyi węzłem dedykujemy.

Bądź zaiste twierdzą sapiencyi.

Bądź traktem peregrynacyinym spragnionych gęstwiny wiedzy. Liczne ubogacenie niechaj w Tobie rośnie a miejsce ku pożytkowi naszemu i wspólnotowej więzi niechaj żniwo wszelakiego ukontentowania osiągnie.

Ad multos annos!

Cathovicae apud Bibliothecam

Universitatis Silesiensis

A. D. MCMXCVIII 24m. Octobris