"OSOBLIWOŚCI ŚWIATA FIZYKI"

W tym roku Zakład Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Śląskiego po raz 14 zorganizował we wrześniu, w salach audytoryjnych Instytutu Fizyki tradycyjne wykłady z pokazami z fizyki adresowane do młodzieży szkół średnich i podstawowych. Z założenia wykłady te mają przełamywać stereotypowe wyobrażenia o fizyce jako o przedmiocie nudnym i trudnym.

Zakład Dydaktyki

Każdy uczestnik wykładów jak co roku wysłuchiwał trzech wykładów o zróżnicowanej tematyce. W tym roku były to: "Rezonanse" obejmujące właściwości układów mechanicznych, elektrycznych i atomowych, "Fizyka na okrągło" wykład przybliżający prawa opisujące wirujące układy fizyczne i "Złudzenie optyczne" - wykład ilustrujący właściwości oka ludzkiego i pewnych mechanizmów prowadzących do zniekształceń interpretacji obrazu wytwarzanego w mózgu.

Impreza cieszy się od lat bardzo dużą popularnością w środowiskach nauczycielskich i obejmuje swoim zasięgiem województwa: katowickie, bielskie, częstochowskie a także krakowskie i opolskie. W tym roku w wykładach wzięło udział 15 tysięcy 159 osób, które wysłuchały łącznie 520 trzydziestopięciominutowych wykładów. Wykłady prowadzono od 4 do 30 września a mimo to wielu chętnych do odwiedzenia naszego Uniwersytetu odeszło z kwitkiem z powodu braku miejsc.

W przyszłym roku Zakład Dydaktyki zamierza zorganizować15, jubileuszowe "Osobliwości Świata Fizyki" poprzedzone trzydniowym "Festynem Fizyki" o bogatym programie przeznaczonym dla szerokiej publiczności i mieszkańców naszego miasta.

Autorzy: Jerzy Jarosz