NAGRODY JM REKTORA ZA ROK AKADEMICKI 1997/1998

Lista pracowników UŚ, którzy otrzymali nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Informacje te upowszechniamy na podstawie Zarządzenia Rektora UŚ nr 27/1983 (z późniejszymi zmianami) w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień pracownikom UŚ.    

L. p Imię i Nazwisko Dział
1. mgr Kazimierz Cygan Główny Specjalista ds. Socjalnych
2. mgr Edward Wąsiel Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
3. mgr Mirosława Frąckowiak Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych i Studenckich
4. mgr Urszula Ziegler Kwestor
5. dr Jan Jelonek Dyrektor Administracyjny
6. mgr Teresa Pawlicka Kierownik Działu Spraw Osobowych
7. mgr Krystyna Kowalczyk Dział Spraw Osobowych
8. Danuta Szefer Dział Spraw Osobowych
9. mgr Renata Rams Dział Spraw Osobowych
10. mgr Dorota Suchoń Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego
11. mgr Ewa Słomiana Dział Organizacyjno-Prawny
12. mgr Andrzej Skotnicki Radca Prawny
13. mgr Bożena Gralec Radca Prawny
14. mgr Adam Ręka Radca Prawny
15. Gabriela Stawowy Zespół Radców Prawnych
16. mgr Piotr Pradela Kierownik Biura Rektora
17. mgr Teresa Zięba Biuro Rektora
18. Halina Wzięch Archiwum
19. Monika Płonka Biuro Rektora
20. mgr Halina Sztuka Kierownik Działu Nauki
21. mgr Mirosława Koziara Dział Nauki
22. mgr Barbara Reroń Dział Nauki
23. mgr Adam Kurzeja Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą
24. Elżbieta Binduchowska Dział Współpracy z Zagranicą
25. mgr Bożena Kwietniewska Dział Współpracy z Zagranicą
26. mgr Marek Kłosek Kierownik Działu Informatyki Systemów Zarządzania
27. mgr Aldona Galas Dział Informatyki Systemów Zarządzania
28. Jolanta Szade Dział Informatyki Systemów Zarządzania
29. Edward Achtelik Kierownik Działu Zamówień Publicznych
30. Robert Wardyń Dział Zamówień Publicznych
31. Danuta Krawiec Sekretariat Dyrekcjii
32. Elżbieta Ulbrich Samodzielna Sekcja Specjalna
32. Anna Wiśniewska Kierownik Działu Nauczania
33. Aleksandra Koch

Dział Nauczania

34. Joanna Augustyn

Dział Nauczania

35. mgr Marek Piestrzyński

Kierownik Działu Spraw Studencki ch

36. Maria Gałuszka

Dział Spraw Studenckich

37. mgr Dorota Pytka

Dział Spraw Studenckich

38. mgr Aleksandra Kielak

Kierownik Działu Agend Kulturalnych

39. mgr Marek Kowalski

Kierownik SZPiT "Katowice"

40. mgr Agnieszka Kloryga Olchawa

Pełnomocnik Rektora ds. Festiwalu Folklorystycznego

41. Barbara Papierniak

Kierownik DAG Rektoratu

42. Zdzisława Filipiak

DAG Rektoratu

43. mgr Jerzy Kyś

Kierownik OA - Ligota

44. Maria Lubina

OA - Ligota

45. Stanisława Sekuła

OA - Ligota

46. mgr Ewa Zaborowska

OA - Ligota

47. Robert Majewski

OA - Ligota

48. Rafał Flisiak

OA - Ligota

49. mgr Izabela Adamczyk

Kierownik OA w Sosnowcu

50. mgr Wojciech Maszlej

OA Sosnowiec

51. Halina Kowalska

OA Sosnowiec

52. Jolanta Czerny

OA Sosnowiec

53. Marek Biczycki

OA Sosnowiec

54. Romana Kuczera

OA Sosnowiec

55. mgr Jolanta Sławińska

Kierownik DS i HG - Paderewskiego

56. Henryk Nawrat

DS i HG Paderewskiego

57. Bożena Ciechowska

DS i HG Paderewskiego

58. mgr Justyna Mostowik

Kierownik HG i DS Bytkowska

59. Danuta Termin

HG i DS Bytkowska

60. Iwona Michalak

HG i DS Bytkowska

61. Zofia Szymańska

HG i DS Bytkowska

62. Ryszard Komendarczyk

HG i DS Bytkowska

63. Liliana Balcarek

HG i DS Bytkowska

64. Krystyna Jurewicz

Kierownik Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju

65. mgr Zbigniew Berdys

Kierownik DAG Szkoły Zarządzania

66. Jan Bielecki

DAG Szkoły Zarządzania

67. Robert Kompała

DAG Szkoły Zarządzania

68. mgr Irena Hamerla

Samodzielny Ekonomista

69. Iwona Czopor

Samodzielny Ekonomista

70. Maria Gancarek

DAG Wydz. Mat-Fiz-Chem.

71 Grzegorz Janaczek

Sekcja Teletechników

72 Tomasz Górnicz

Sekcja Teletechników

73 Barbara Tworek

Dział Gospodarki Materiałowej

74 Stanisława Podsiadło

Dział Gospodarki Materiałowej

75 Kazimiera Marczak

UKI

76 Mariusz Małecki

Dział Aparatury i Zaopatrzenia

77 Waldemar Ogonek

Dział Aparatury i Zaopatrzenia

78 Roman Kopiec

Dział Aparatury i Zaopatrzenia

79 Mirosław Podsiadło

Dział Aparatury i Zaopatrzenia

80 mgr inż. Danuta Piecha

Dział Techniczny

81 Roman Rupala

Dział Techniczny

82 Adelajda Habior

Dział Techniczny

83 Bożena Maślankiewicz

Dział Inwentaryzacji

84 Barbara Papała

Dział Inwentaryzacji

85 Mariusz Simka

Dział Transportu

86 Józef Wawrzecka

Dział Transportu

87 Marek Łukaszczyk

Dział Transportu

88 Eugeniusz Jaros

Dział Transportu

89 Bronisław Włosik

Kierownik Działu Transportu

90 Henryk Lehmann

Kierownik Sekcji Teletechników

91 Alicja Łakomy

Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej

92 mgr Małgorzata Pokojska

Kierownik Działu Inwentaryzacji

93 inż. Bolesław Kołodziej

Kierownik Działu Technicznego

94 Piotr Meryn

Kierownik Działu Aparatury i Zaopatrzenia

95 Tomczyk Anna

Dział Małej Poligrafii

96 Cecylia Kalus

Uczelniana Komisja Kasacyjna

97 inż. Anna Kłaptocz

Inspektorat BHP

98 Barbara Zięcik

Inspektorat BHP

99 Ewa Howaniec

Dział Spraw Socjalnych

100 Czesław Góra

Dział Spraw Socjalnych

101 mgr Feliks Żogała

Kierownik Inspektoratu BHP

102 Krystyna Grzegrzółka

Dział Spraw Socjalnych

103 Krystyna Kurek

ZNP

104 mgr Jolanta Roniker-Kosiec

SPNJO

105 mgr Ewa Banach

SPNJO

106 mgr Irena Malara

SPNJO

107 mgr Marta Buszko-Kamińska

SPNJO

108 mgr Anna Wolska

SPNJO

109 mgr Maria Lentowicz

SPNJO

110 mgr Bogumiła Bober

SPNJO

111 mgr Izabela Nowak

SPNJO

112 mgr Alicja Słaboń

SPNJO

113 mgr Andrzej Szuba

SPNJO

114 mgr Maria Zimek

SPNJO

115 mgr Jolanta Koźik-Synowiec

SPNJO

116 mgr Agata Adamczyk-Gzara

SPNJO

117 mgr Teresa Skupień-Skorczyńska

SPNJO

118 mgr Wojciech Nabialczyk

SPNJO

119 mgr Helena Bober

SPNJO

120 mgr Marek Burzyński

SPNJO

121 mgr Marzena Tofilska

SPNJO

122 mgr Danuta Miodyńska

SPNJO

123 mgr Aleksandra Golik-Prus

SPNJO

124 mgr Barbara Gruszczyńska

SPNJO

125 mgr Elżbieta Chrząszcz

SPNJO

126 mgr Jan Dreja

SPNJO

127 mgr Ernestyna Musialik

SPNJO

128 mgr Elżbieta Dąbrowska-Seweryn

SPNJO

129 mgr Zofia Kuc

SPNJO

130 mgr Maksymilian Dyrda

SPNJO

131 mgr Albina Kranc

SPNJO

132 mgr Danuta Kowalska-Caban

Biblioteka SPNJO

133 Barbara Chojecka

SPNJO

134 Alicja Śliż

SPNJO

135 mgr inż. Andrzej Daniel

Centrum Techniki Obliczeniowej

136 mgr Ewa Uhlig

Centrum Techniki Obliczeniowej

137 Łukasz Maćkowiak

Centrum Techniki Obliczeniowej

138 mgr Małgorzata Pogłódek

Wydawnictwo

139 mgr Barbara Todos-Burny

Wydawnictwo

140 mgr Elżbieta Giszter

Wydawnictwo

141 Barbara Jaćwiąg

Wydawnictwo

142 mgr Wiesława Bulandra

Wydawnictwo

143 Lukrecja Wawrzyczek

Wydawnictwo

144 Teresa Ewa Danysz

Studium WF i Sportu

145 mgr Barbara Kotowska

Studium WF i Sportu

146 mgr Danuta Zochniak

Studium WF i Sportu

147 mgr Maria Bednarczyk-Karp

Wydział Radia i Telewizji

148 Ewa Gano

Wydział Radia i Telewizji

149 mgr Ewa Gonera

Wydz. Prawa i Administracji

150 Anna Kostur

Wydz. Prawa i Administracji

151 Ewa Kłyszcz

Wydz. Prawa i Administracji

152 Anna Kupka

Wydz. Prawa i Administracji

153 Leokadia Magosz

Wydz. Prawa i Administracji

154 Urszula Piłko

Wydz. Prawa i Administracji

155 mgr Marta Byczek

Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji

156 mgr Jolanta Buczek

Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji

157 Barbara Lehmann

DAG Wydz. Prawa i Administracji

158 Roman Kowalski

DAG Wydz. Prawa i Administracji

159 Zygmunt Krzak

DAG Wydz. Prawa i Administracji

160 Paweł Śmieja

DAG Wydz. Prawa i Administracji

161 mgr Stanisława Bieniok

Kierownik Dziekanatu Wydz. Prawa i Administracji

162 Jadwiga Barabasz

Instytut Matematyki

163 Aleksandra Bujnowska

Instytut Matematyki

164 Andrzej Jurczyk

Instytut Matematyki

165 Aleksandra Kaptur

Instytut Matematyki

166 Regina Rutkowska-Kulpa

Instutut Matematyki

167 Beata Komorowska

Kierownik Dziekanatu Wydz. Mat-Fiz-Chem.

168 Barbara Wójcicka-Rodek

Dziekanat Wydz. Mat-Fiz-chem.

169 Monika Gwóźdź

Dziekanat Wydz. Mat-Fiz-Chem.

170 Jolanta Aniołek

Dziekanat Wydz. Mat-Fiz-Chem.

171. Anna Potapczyńska Dziedanat Wydz. Mat-Fiz-Chem.
172. Aleksandra Mul Dziekanat Wydz. Mat-Fiz-Chem.
173. mgr Janina Pawlik Instytut Fizyki
174. mgr Jacek Holeczek Instytut Fizyki
175. mgr Zenon Kukuła Instytut Fizyki
176. mgr inż. Piotr Urbanowicz Instytut Fizyki
177. Zygfryd Gałuszka Instytut Fizyki
178. Łucja Machoœ Instytut Fizyki
179. Barbara Laskowska Instytut Fizyki
180. Andrzej Soszyński Instytut Fizyki
181. Halina Skrzecz Instytut Fizyki
182. Joanna Kowalczyk Instytut Fizyki
183. mgr Małgorzata Orlińska Instytut Fizyki
184. mgr Antoni Gregorczyk Instytut Fizyki
185. Henryk Barabasz Instytut Matematyki
186. Irena Adamczyk Instytut Chemii
187. mgr Michał Zorębski Instytut Chemii
188. Ewelina Anders Instytut Chemii
189. mgr Piotr Lodowski Instytut Chemii
190. Beata Bogoczek Instytut Chemii
191. Mgr Elżbieta Dul-Zarychta Instytut Chemii
192. Edward Grolik DAG Wydz. Mat-Fiz-Chem.
193. Roman Kozyra DAG Wydz. Mat-Fiz-Chem.
194. Alojzy Jończyk DAG Wydz. Mat-Fiz-Chem.
195. Zbyszko Rum DAG Wydz. Mat-Fiz-Chem.
196. Ireneusz Kałwak DAG Wydz. Mat-Fiz-Chem.
197. Anna Drzyzga DAG Wydz. Mat-Fiz-Chem.
198. Jadwiga Skibińska DAG Wydz. Mat-Fiz-Chem.
199. Grzegorz Korczak Kierownik DAG Instytutu Chemii
200. mgr Maria Blicharska-Mazur Wydział Filologiczny
201. mgr Danuta Morzycka Wydział Filologiczny
202. mgr Ilona Rudnik Wydział Filologiczny
203. Henryka Twardy Wydział Filologiczny
204. Maria Walczak Wydział Filologiczny
205. mgr Gabriela Cichy Kierownik Biblioteki Anglistycznej Wydz. Filologicznego
206. Bożena Ciepluch Biblioteka Wydz. Filologicznego
207. mgr Elżbieta Kochanowicz Biblioteka Wydz. Filologicznego
208. mgr Jolanta Lisiecka Biblioteka Wydz. Filologicznego
209. mgr Beata Michta Biblioteka Wydz. Filologicznego
210. mgr Maria Myszkowska-Matusiak Kierownik Biblioteki Germanistycznej Wydz. Filologicznego
211. mgr Pietrzyk Elżbieta Kierownik Biblioteki Polonistycznej Wydz. Filologicznego
212. Zofia Motyl Kierownik DAG Wydz. Filologicznego
213. Wanda Mól DAG Wydz. Filologicznego
214. Jerzy RzeŸniczek DAG Wydz. Filologicznego
215. Marek Kaczer DAG Wydz. Filologicznego
216. Irena Wójcik DAG Wydz. Filologicznego
217. Ola Kuwak Dziekanat Wydz. Filologicznego
218. Anna Mączka Dziekanat Wydz. Filologicznego
219. Krystyna Musialik Dziekanat Wydz. Filologicznego
220. Mariola Stawarz Dziekanat Wydz. Filologicznego
221. Ewa Szopa Dziekanat Wydz. Filologicznego
222. Barbara Panek Kierownik Dziekanatu Wydz. Filologicznego
223. Joanna Płachno Dziekanat Wydz. Filologicznego
224. Anna Wójciga Dziekanat Wydz. Filologicznego
225. Halina Zapała Dziekanat Wydz. Filologicznego
226. mgr Górkiewicz Renata Wydz. Biologii i Ochr. Środowiska
227. Wendreńska Barbara Wydz. Biologii i Ochr. Środowiska
228. mgr Aleksandra Rusin Wydz. Biologii i Ochr. Środowiska
229. Romualda Sumara Wydz. Biologii i Ochr. Środowiska
230. Krystyna Burczyk Wydz. Biologii i Ochr. Środowiska
231. mgr Ilona Witas Wydz. Biologii i Ochr. Środowiska
232. Ewa Andrysek Wydz. Biologii i Ochr. Środowiska
233. mgr Maria Palowska Wydz. Biologii i Ochr. Środowiska
234. mgr Beata Chmielewska Wydz. Biologii i Ochr. Środowiska
235. dr Danuta Urbańska-Jasik Wydz. Bilologii i Ochr. Środowiska
236. Maria Sikora-Bielec Wydz. Biologii i Ochr. Środowiska
237. Dorota Sołtysek Wydz. Biologii i Ochr. Środowiska
238. Barbara Maksik Biblioteka Wydz. Biologii i Ochr. Środowiska
239. Elżbieta Ulbrich Dziekanat Wydz. Biologii i Ochr. Środowiska
240. Maria Jędrzejowska Kierownik DAG Wydz. Biologii i Ochr. Środowiska
241. Bogumiła Łuczyk DAG Wydz. Biologii
242. Tadeusz Szewczuk DAG Wydz. Biologii
243. Mirosława Chołda DAG Wydz. Biologii
244. Jacek Janicki DAG Wydz. Biologii
245. Bogusław Konigshaus DAG Wydz. Biologii
246. mgr Dorota Grabala Wydz. Nauk o Ziemi
247. mgr Teresa Sendobry Wydz. Nauk o Ziemi
248. mgr Zielińska-Pawluczuk Wydz. Nauk o Ziemi
249. Ewa Biały Wydz. Nauk o Ziemi
250. mgr Ewa Gawęda Wydz. Nauk o Ziemi
251. mgr Grażyna Kisiel Wydz. Nauk o Ziemi
252. mgr Piotr Kołodziejczyk Wydz. Nauk o Ziemi
253. Jolanta Kulpa Wydz. Nauk o Ziemi
254. Bożena Maksym Wydz. Nauk o Ziemi
255. Iwona Milińska Wydz. Nauk o Ziemi
256. Bożena Nowak Wydz. Nauk o Ziemi
257. Krzysztof Zając Wydz. Nauk o Ziemi
258. mgr Grażyna Tetela Kierownik Biblioteki Wydz. Nauk o Ziemi
259. mgr Grażyna Kobus Kierownik Dziekanatu Nauk o Ziemi
260. Zenona Rabęda Dziekanat Nauk o Ziemi
261. Jerzy Głowacki KierownikDAG Wydz. Nauk o Ziemi
262. Krystyna Samulewicz DAG Wydz. Nauk o Ziemi
263. Marek Żółtański DAG Wydz. Nauk o Ziemi
264. Sławomir Kuwak DAG Wydz. Nauk o Ziemi
265. Prof. dr hab. Janusz Janeczek Wydz. Nauk o Ziemi
266. Prof. dr hab. Edward Głuchowski Wydz. Nauk o Ziemi
267. dr Jerzy Wach Wydz. Nauk o Ziemi
268. Prof. dr hab. Wacław Zuberek Wydz. Nauk o Ziemi
269. Prof. dr hab. Adam Idziak Wydz. Nauk o Ziemi
270. mgr Trzcionka Anna Wydz. Nauk Społecznych
271. Anna Góra Wydz. Nauk Społecznych
272. Agnieszka Ciepiela Wydz. Nauk Społecznych
273. Bożena Klimek Wydz. Nauk Społecznych
274. mgr Zdzisława Kowalik Wydz. Nauk Społecznych
275. Roman Fabian DAG Wydz. Nauk Społecznych
276. mgr Małgorzata Kruk Wydz. Nauk Społecznych
277. mgr Joanna Ciesielska Wydz. Nauk Społecznych
278. Mariola Kierznowska Wydz. Nauk Społecznych
279. Danuta Pogoda Wydz. Nauk Społecznych
280. mgr Sowa Teresa Biblioteka Wydz. Nauk Społecznych
281. Anna Jagoda Biblioteka Wydz. Nauk Społecznych
282. mgr Maria Kastner Wydz. Nauk Społecznych
283. doc. dr hab. Antoni Molenda Wydz. Nauk Społecznych
284. mgr Krystyna Galas Kierownik Dziekanatu Nauk Społecznych
285. Zofia Klimek Wydz. Nauk Społecznych
286. mgr Krystyna Sygit-Wolak Wydz. PiPs
287. Gabriela Znamiec Wydz. PiPs
288. mgr Anna Grzywacka Wydz. PiPs
289. Katarzyna Damek Wydz. PiPs
290. Małgorzata Zoremba Wydz. PiPs
291. Karol Œlusarczyk DAG Wydz. PiPs
292. Marian Kubacki DAG Wydz. PiPs
293. mgr Katarzyna Skrzypek Biblioteka Wydz. PiPs
294. Joanna Bartusz Wydz. PiPs
295. mgr Jolanta Habirek Wydział Techniki
296. Œpiewakowska Renata Wydział Techniki
297. mgr Halina Przybysz Wydział Techniki
298. Mirosław Banaœ Wydział Techniki
299. mgr Grażyna Kwolek Wydział Techniki
300. Barbara Lelątko Wydział Techniki
301. Piotr Pukocz Wydział Techniki
302. dr Edward Urbański Wydział Techniki
303. Grażyna Balcer Wydział Techniki
304. Kazimierz Tytko Wydział Techniki
305. mgr Arkadiusz Matjasiński Wydział Techniki
306. Iwona Kantorysińska Wydział Techniki
307. Krystyna Lachur Biblioteka Wydziału Techniki
308. mgr Irena Rosmus Biblioteka Wydziału Techniki
309. Krystyna Zasada Wydział Techniki
310. Halina Bal Wydział Techniki
311. Janina Pokrzywnicka Wydział Techniki
312. Anna Zapart Kierownik Dziekanatu Wydziału Techniki
313. Maria Kubicka Wydział Techniki
314. Barbara Grabowska Kierownik DAG Wydziału Techniki
315. Marta Ulińska Wydział Techniki
316. Teresa Œmigielska Wydział Techniki
317. mgr Maria Gałązka Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego
318. mgr Agata PaŸdzierny Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych
319. Anna Sowińska Œląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa
320. Lidia Witoszek-Biegalska Administracja Rzecznika Patentowego
321. mgr Barbara Skupień Ośrodek Alliance Francaise
322. Gabriela Błaszczyk Ośrodek Alliance Francaise
323. mgr Krystyna Skurowska Ośrodek Alliance Francaise
324. Leszek Popek Kolegium Języka Biznesu
325. Bożena Malinowska Kierownik Administracji Kolegium Języka Biznesu
326. Elżbieta Łysek Kierownik Dziekanatu Kolegium Języka Biznesu
327. mgr Alicja Mrózek Kolegium Języka Biznesu
328. Stanisława Szczerba Kolegium Języka Biznesu
329. Gnacik Maria Z-ca Kierownika Działu Księgowoœci Głównej i Kosztów
330. Górak Barbara Dział Księgowości Głównej i Kosztów
331. Gierlotka Maria Dział Księgowości Głównej i Kosztów
332. Oœwięcimska Lucja Dział Księgowości Głównej i Kosztów
333. Ciuk Irena Dział Księgowości Głównej i Kosztów
334. Szamsza Barbara Sekretariat Kwestora
335. Furman Ewa Z-ca Kierownika Działu Zatrudnienia i Płac
336. Kula Danuta Z-ca Kierownika Działu Zatrudnienia i Płac
337. Mrówka Maria Dział Zatrudnienia i Płac
338. Pawełek Grażyna Dział Zatrudnienia i Płac
339. Bieroń Wiesława Dział Zatrudnienia i Płac
340. Trzcińska Aurelia Z-ca Kierownika Działu Księgowoœci Majątkowej
341. Goncerz Halina Dział Księgowości Majątkowej
342. Dej Ilona Dział Księgowości Majątkowej
343. Winiewicz Joanna Dział Księgowości Majątkowej
344. Wilczek Małgorzata Dział Księgowości Głównej i Kosztów
345. Adamczyk Bożena Z-ca Kierownika Działu Księgowoœci Głównej i Kosztów
346. Żak Joanna Dział Księgowości Głównej i Kosztów
347. mgr Pagacz Elżbieta Z-ca Kwestora
348. mgr Walewicz-Strzępka Janina Z-ca Kwestora
349. Sznajder Zofia Kierownik Działu Księgowości Głównej
350. mgr Rutkowska Jolanta Kierownik Działu Zatrudnienia i Płac
351. Rudawska Wanda Kierownik Działu Księgowoœci Majątkowej
352. mgr Jarocka Iwona Kierownik Działu Finansowego
353. mgr Błotko Jadwiga Kierownik Samodzielnej Sekcji Rewizji Gospodarczej
354. mgr Pienta Krystyna Sekcja Rozliczeń
355. Czop Alicja Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
356. Milejska Magdalena Dział Finansowy
357. Kordzikowska Beata Dział Finansowy
358. Gadomska Jolanta Dział Finansowy
359. Walczak Bożena Dział Finansowy
360. Donata Ledwig Drukarnia
361. Henrietta Ciesielska Drukarnia
362. Ryszard Matusiak Drukarnia
363. Grażyna Stajner Drukarnia
364. Maria Jakimenko Drukarnia
365. Helena Zawisła Drukarnia
366. Grażyna Brymora Drukarnia
367. Krystyna Baron Drukarnia
368. Andrzej Ozga Dyrektor Drukarni
369. Marian Wioska Drukarnia
370. Elżbieta Witkowska DAG Wydz. Filologicznego
371. Grzegorz Zarychta Kierownik Działu Małej Poligrafii
372. Prof. dr hab. Jan Grabowski Wydz. Prawa i Administracji
373. Helena Kowalska SZPiT "Katowice"
374. Szablicki Aleksy Ochrona mienia