BYLIŚMY W KANCELARII PREMIERA RP

26 września redaktor naczelny "Gazety Uniwersyteckiej UŚ" uczestniczył w seminarium "Rola mediów w budowaniu prestiżu lokalności - informacja i edukacja", które odbyło się w Kancelarii Premiera. Celem seminarium było przekazanie najistotniejszych informacji dotyczących reform społecznych i ustrojowych, a także dyskusja na temat możliwych sposobów współpracy Rządu z mediami lokalnymi (nasza redakcja jako jedyna reprezentowała prasę akademicką). Czytelnikom "Gazety" prezentujemy zdjęcia z tego spotkania.

Prof. Michal Kulesza
Wystąpienie Ministra
Prof. Michała Kuleszy
Wystapienie Waldemara Pawlaka
Wystąpienie Dyrektora Centrum
Informacyjnego Rządu Waldemara Pawlaka
Autorzy: Dariusz Rott