JUBILEUSZ PROFESOR ELEONORY UDALSKIEJ

Jubileusz to bardzo poważne i zobowiązujące słowo. Związane zwykle ze stylizowaną oprawą - z efektownym wstępem, rozwinięciem i zakończeniem - zarówno w organizacji uroczystości, jak i w kompozycji prasowej notatki. Na szczęście jednak takie uniwersyteckie świętowanie nie zawsze mieści się w granicach językowej definicji. Unieważnia ją spontaniczne działanie. A w takim przypadku - post factum wspomina się nie tyle sposób wykorzystania konwencji, co wartość ludzkiego spotkania.

To krótkie wprowadzenie jest próbą podkreślenia niekonwencjonalnego charakteru Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Eleonory Udalskiej.

Prof. dr hab. Eleonora Udalska

28 września w Zakładzie Wiedzy o Teatrze zjawili się uczniowie, przyjaciele i współpracownicy Pani Profesor, aby przy lampce szampana pogawędzić, powspominać i pogratulować sukcesów i naukowej pasji. Bo właśnie dzięki fascynacji teatrem zrodziły się tak różnorodne wyniki pracy na uniwersytecie. Publikacje, konferencje, seminaria to tylko jeden - wcale nie najważniejszy akcent zaangażowania naukowego. O wiele bardziej wartościowe i inspirujące - jak wyznała Pani Profesor - stają się kontakty między ludźmi i przyjaźnie, nawiązane w czasie badań teatrologicznych. Potem dopiero dzięki takiej współpracy powstają publikacje zespołowe. Jedna z nich - trzeci tom serii "O dramacie" zatytułowany "Od Sartre'a do Mrożka" wieńczy np. : kilkuletnie naukowe próby porządkowania europejskich teorii dramatycznych. Natomiast "Modern theatre in different cultures" to efekt spotkań naukowych w ramach zorganizowanej przez Zakład Wiedzy o Teatrze w 1996 roku międzynarodowej konferencji "Teatr współczesny różnych kultur. Style i konwencje".

Wspomniane niedawne publikacje stanowią dobry przykład tematów, które interesują śląskich teatrologów. Pod kierunkiem prof. Eleonory Udalskiej powstają analizy krytyki teatralnej, współczesnego dramatu oraz inscenizacji. W związku z tą pierwszą dziedziną należy wspomnieć o szkole badań nad krytyką teatralną. Zapoczątkowały ją monografie o Antonim Sygietyńskim i Janie Lorentowiczu autorstwa Eleonory Udalskiej. Następne badania prowadzono w zespołach. W chwili obecnej np. : kontynuowana jest praca nad przygotowaniem "Studiów o krytyce teatralnej".

Nie mniej znaczące dla wyników pracy naukowej są liczne podróże, związane z fascynacją rytualnymi korzeniami teatru. Przystankami w tych teatralnych wędrówkach były np. : Indie, Nepal, Afryka, południowa Europa. Profesor Eleonora Udalska należy bowiem do grona tych specjalistów, którzy nie tylko opisują, ale również często odwiedzają teatr - nawet tam, gdzie kończą się granice europejskiej cywilizacji.

W czasie wrześniowego spotkania powracały wspomnienia - tych bardzo pozytywnych, jak również mniej przyjemnych doświadczeń. Goście zaproszeni poddali się nastrojowi, jaki postanowiła nadać swemu Jubileuszowi Pani Profesor. Początkowe przemowy zmieniały się stopniowo w gawędy, w czasie których słowo przełamywało bariery uniwersyteckiej hierarchii.

Wśród obecnych nie brakło także osób spoza środowiska naukowego. Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego dr Łucja Ginko odczytała list z gratulacjami od Wojewody Katowickiego Marka Kempskiego. Ten - jeden z nielicznych oficjalnych akcentów uroczystości - miał dla prof. Eleonory Udalskiej duże znaczenie. Potwierdził współpracę władz miasta i ludzi nauki dla rozwoju kultury w naszym regionie.

Najwięcej radości przyniosło jednak spotkanie z dawnymi i obecnymi uczniami. To właśnie ich uczestnictwo w uroczystości było ogromną satysfakcją dla Pani Profesor - bo przecież uczniowie to najlepszy przykład sukcesów naukowych i dydaktycznych - a zarazem nadzieja na kontynuację pracy, zrodzonej z miłości do teatru.

Profesor Eleonora Udalska, dzięki licznym zawodowym obowiązkom, kojarzy się czasem z człowiekiem - instytucją. Ten typ aktywności nie przeszkadza jednak pozostawać osobą ciągle zainteresowaną rozmową z ludźmi - zwłaszcza w czasie długich spacerów po zakątkach świata. Elementów tej prywatności nie zabrakło podczas wrześniowego Jubileuszu. I na tym właśnie polegał urok opisanego spotkania.

Autorzy: Beata Popczyk