Warszawa, 11-12 MAJA 1998 r. - UCHWAŁA

KONFERENCJA NAUKA'98

Uczestnicy Konferencji NAUKA'98 - kierownicy i przedstawiciele szkół wyższych, placówek naukowych PAN i jednostek badawczo-rozwojowych całego kraju - apelujemy do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o systematyczne zwiększanie, w relacji do produktu krajowego brutto (PKB), nakładów budżetowych na badania naukowe począwszy od roku 1999 Popieramy postulaty dotyczące dramatycznej sytuacji finansowej nauki polskiej, podnoszone przez przedstawicieli naszego środowiska.

Domagamy się zaplanowania w budżecie państwa na rok 1999 środków przeznaczonych na naukę w minimalnej wysokości 0, 6% PKB. Uważamy, że jest to obecnie jedyny sposób powstrzymania degradacji, a równocześnie wykorzystania możliwościnauki dla rozwoju Polski.