THE BRITISH COUNCIL MA 60 LAT

W kilku niewielkich pomieszczeniach przy Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach mieści się jedna z dwóch placówek zagranicznych współpracujących w różnoraki sposób z Uniwersytetem Śląskim - jest to British Council, który w 1998 roku obchodzi 60 - tą rocznicę rozpoczęcia działalności w Polsce. British Council otwarty został w Warszawie w 1938 roku. Po wojnie w 1946 roku wznowił swoją działalność.

The British Council jest międzynarodową agendą angielską działająca na rzecz edukacji, kultury i rozwoju. Działa obecnie w 109 krajach, gdzie posiada swoje biura w ponad 228 miejscowościach. Zatrudnia ponad 1400 nauczycieli języka angielskiego, którzy w 118 centrach nauczania języka kształcą 120 tysięcy słuchaczy, organizuje także różnego rodzaju programy wymiany dla młodzieży. Ważną dziedziną działalności jest 209 bibliotek i centrów informacyjnych. Prawie pół miliona czytelników ma do swojej dyspozycji 10 milionów książek, czasopism, kaset video, płyt, itp., oczywiście wszystkie angielskojęzyczne. Oprócz tego British Council jest organizatorem seminariów, wizyt naukowych, wystaw, itp. , stale współpracuje zarówno z agendami rządowymi jak i prywatnymi agendami narodowymi i organizacjami międzynarodowymi.

Od początku swojej pracy w Polsce priorytetem była praca w dziedzinach takich jak: nauczanie języka angielskiego, książki i biblioteki, programy wymiany osób, wyjątkowo dużo uwagi przywiązywano do sztuki. Od 1990 roku szczególnie mocno zaangażował się we wprowadzanie reform w Polsce, a także w prace nad przygotowaniem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Od 1989 roku British Council zarządza programami brytyjskiego Funduszu Know How, Banku Światowego i Unii Europejskiej. Jednym z najnowszych jest zainaugurowany we wrześniu ubiegłego roku Program Integracji Europejskiej finansowany z Funduszu Know How. Program oferuje doradztwo w szeregu kluczowych dziedzin związanych z przyszłym członkostwem Polski, jak cła, zdrowie i bezpieczeństwo, ochrona konsumenta czy szkolenie sędziów.

W 1974 roku, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, British Council założył Studium Języka Angielskiego, którego pierwotnym zadaniem miało być doskonalenie znajomości angielskiego wśród pracowników naukowych. Obecnie w całym kraju działa dziewięć takich Studiów, wychodzących naprzeciw różnorakim potrzebom w zakresie języka angielskiego. katowickie centrum jest trzecią tego typu placówką w Polsce. W kursach organizowanych przez nią na różnych poziomach uczestniczą między innymi doktoranci UŚ, ponosząc tylko częściowe koszta. Oprócz działalności dydaktycznej odbywają się tu egzaminy z języka angielskiego w imieniu University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). Co roku przystępuje do niego kilka tysięcy osób, a Polacy zdają go coraz lepiej, powyżej światowej średniej .

Nauczanie języka angielskiego przez British Council rozwinęło się po 1990 roku, kiedy Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło się o pomoc przy kształceniu wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego. Pomoc British Council, na którą składa się zarówno szkolenie nowych nauczycieli, jak i przekwalifikowywanie nauczycieli innych języków, okazała się bardzo skuteczna: liczba wykwalifikowanych nauczycieli wzrosła niemal dziesięciokrotnie.

W marcu 1996 roku rozpoczął się nowy etap działalności British Council w Polsce. Królowa Elżbieta II w czasie swoje wizyt otwarła pierwszy w kraju Ośrodek Nauczania Języka Angielskiego. Ośrodek ma uzupełniać działalność Studiów i odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na nauczanie wysokiej jakości, z udziałem wykwalifikowanych lektorów, dla których angielski jest językiem macierzystym tzw. native speakerów.

W związku z rosnącym zainteresowaniem nie tylko językiem angielskim, ale także innymi aspektami życia w Wielkiej Brytanii, British Council pomaga w organizowaniu kursów wiedzy o Wielkiej Brytanii. Początkowo prowadzone one były przy wyższych uczelniach, teraz także w szkołach. Jak dotąd założono 65 punktów informacji o Wielkiej Brytanii, w których nauczyciele mogą uzyskać materiały o tematyce brytyjskiej, do wykorzystania na zajęciach z angielskiego. W ramach tego programu ogłoszony został konkurs dla uczniów szkół średnich, których zadaniem było przedstawienie własnej wizji Wielkiej Brytanii w formie wypracowania, wiersza lub rysunku.

Inną formą działalności są fundowane przez tą placówkę stypendia. W tym roku wyłonionych zostało 33 stypendystów, którzy w Wielkiej Brytanii studiują szeroki wachlarz zagadnień - od podstawowej opieki zdrowotnej, poprzez międzynarodowe prawo arbitrażowe, po zarządzanie ryzykiem finansowym, status kobiety i psychoterapię przez sztukę. British Council popularyzuje także wymianę polskich i brytyjskich naukowców w ramach programu współpracy naukowej, który finansuje wspólnie z polskim Komitetem Badań Naukowych (KBN). Obecnie w jego ramach realizowanych jest 75 różnych projektów badawczych, od magnetycznych właściwości małych molekuł po zastosowanie przyjaznych dla środowiska metod produkcyjnych w polskim przemyśle włókienniczym.

British Council pełni także rolę mecenasa sztuki, przykładem takiej działalności jest nagranie przez Stanisława Sojkę sonetów Szekspira po polsku, które było sponsorowane przez tą agendę. Organizuje ona różnego typu wystawy - ostatnia - "Orzeł i Lew", prezentująca 900 lat stosunków polsko-brytyjskich, była już w sześciu polskich miastach. W Katowicach otworzył ją słynny brytyjski historyk profesor Norman Davies, którego książka "Europe - A History" wylansowana została w Polsce z pomocą British Council.