NEKROLOG

PROF. DR HAB. JAN TREMBACZOWSKI
1920-1998

W dniu 23 października 1998 r. cała społeczność akademicka Wydziału Nauk o Ziemi pożegnała współtwórcę Wydziału, który przed 25-laty wspólnie z prof. Józefem Szaflarskim i prof. Adamem Malickim współtworzył geograficzny ośrodek akademicki - najpierw w postaci Samodzielnego Zakładu przy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, a rok później - Instytutu Geografii w nowoutworzonym Wydziale Nauk o Ziemi.

Prof. Jan Trembaczowski przyjmował wielu z nas, dziś samodzielnych pracowników nauki, przybywających wówczas z różnych ościennych ośrodków akademickich do Uniwersytetu Śląskiego, rysował perspektywy rozwoju kierunku, kreował główne linie działań badawczych i edukacyjnych. Był przecież zastępcą dyrektora, a następnie dyrektorem Instytutu Geografii, prodziekanem Wydziału, kierownikiem Katedry Geografii Fizycznej. Wielu z nas przychodziło do Profesora z różnymi problemami, trudnościami, zarówno zawodowymi, jak też osobistymi. Zawsze miał czas na spokojne wysłuchanie i nie szczędził rad. Był uczynny i skłonny do udzielania pomocy, wrażliwy na wszelką niesprawiedliwość i cierpienie. Sam przecież doskonale wiedział, jak głęboko zapada w psychice każdej osoby poczucie bezsilności i cierpienia. Odczuł to sam niezwykle boleśnie, kiedy znalazł się w młodym wieku w obozie oświęcimskim. Był człowiekiem niezwykle skromnym, prawym, życzliwym i sprawiedliwym. Te cechy zjednały Mu ogromną sympatię i zaufanie oraz sprawiły, że cieszył się niesłabnącym autorytetem zarówno wśród studentów, jak też pracowników.

Dużo czasu poświęcał dokształcaniu kadr nauczycielskich poprzez udział w zajęciach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach oraz przewodnicząc zespołowi egzaminacyjnemu na stopnie specjalizacji dla nauczycieli geografii. Do ostatnich chwil życia kierował pracą Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej. Był doskonałym znawcą problematyki eolicznej, geomorfologii obszarów arydalnych, geografii fizycznej, redaktorem wielu prac, a przede wszystkim założycielem i redaktorem serii wydawniczej "Geographia, studia et dissertationes". Uczestniczył w pracach Komitetu Badań Czwartorzędu PAN.

Wypromował wielu magistrów geografii, grupkę doktorów, rozwinął współpracę naukową krajową oraz główne kierunki współpracy międzynarodowej. Był dla wielu wspaniałym kolegą, profesorem, mistrzem, w pełni oddanym sprawom geografii i Uczelni.

Cześć Jego Pamięci!