Z prac Regionalnego Porozumienia Rektorów

24 października w murach Uniwersytetu Śląskiego gościł Premier Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr hab. Jerzy Buzek, który spotkał się z przedstawicielami Regionalnego Porozumienia Rektorów województw bielskiego, częstochowskiego, katowickiego i opolskiego, na którego czele stoi prof. dr hab. Tadeusz Sławek, oraz kolegium rektorskim UŚ. Wśród zaproszonych gości znalazł się także Arcybiskup Damian Zimoń. Rozmowa dotyczyła m. in. budżetu nauki oraz zagadnień restrukturyzacji Śląska (ze szczególnym uwzględnieniem w tym procesie szkolnictwa wyższego).

13 listopada odbyło się kolejne spotkanie RPR. Tym razem przedstawiciele Porozumienia Rektorów spotkali się z wojewodą katowickim Markiem Kempskim oraz zespołem doradców wojewody. Mówiono m. in. o budżecie województwa śląskiego, postulując wydzielenie jako specjalnej pozycji funduszy na edukację i naukę (w tym również na kierunki artystyczne). Zwracano także uwagę na większe upublicznienie spraw nauki oraz wykorzystanie potencjału intelektualnego środowiska akademickiego w województwie śląskim.

Następne spotkanie RPR, tym razem z parlamentarzystami naszego regionu, odbyło się 30 listopada w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Relację przedstawimy Czytelnikom "Gazety Uniwersyteckiej UŚ" za miesiąc.

Dzisiaj natomiast prezentujemy fotoreportaż z wizyty Premiera.

fotoreportaz z wizyty Premiera fotoreportaz z wizyty Premiera fotoreportaz z wizyty Premiera fotoreportaz z wizyty Premiera
Autorzy: Dariusz Rott