W MAGAZYNACH BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ KSIĄŻKI POCZUŁY SIĘ LEPIEJ

Dzięki dotacji uzyskanej z Fundacji w wysokości 210 tys. zł. w latach 1997-98 wykonano w magazynach Biblioteki Głównej prace remontowe.

Polegały one głównie na odgrzybieniu i osuszeniu ścian i posadzek. Przyznane dodatkowe środki z budżetu Uniwersytetu pozwoliły na wymianę okien, instalacji elektrycznej i wykonanie urządzeń sanitarnych. Wszystkie te działania poprawiły znacznie warunki przechowywania zbiorów i pracy personelu.

W czasie trwania prac remontowych Biblioteka- poza okresami wakacyjnymi prowadziła normalną działalność.

Był to ogromny wysiłek całego zespołu bibliotekarzy. Trzeba było wynieść z magazynów blisko 400 tysięcy książek.

Chcę w tym miejscu podziękować szczególnie zespołowi magazynierów i pani mgr Bożenie Samburowej - kierowniczce Oddziału Udostępniania, która koordynowała wszystkie prace związane z wyniesieniem zbiorów, a następnie ich ponownym przygotowaniem dla czytelników. Podziękowania chcę przekazać również Działowi Technicznemu oraz panu Dyrektorowi Edwardowi Wąsielowi, którzy starali się dyscyplinować ekipy remontowe i czuwali nad prawidłowym przebiegiem prac.

Przy okazji mogliśmy się przekonać, że Biblioteka ma wielu przyjaciół. Studenci i pracownicy naukowi z życzliwością i zrozumieniem traktowali uciążliwości w korzystaniu ze zbiorów w czasie naszych zmagań remontowych.

To wszystko razem wzięte pozwoliło nam 1 października przyjąć wszystkich naszych czytelników.