OD REDAKCJI

gazety
Oddajemy do rąk Czytelników ostatni w tym roku (kalendarzowym) numer "Gazety Uniwersyteckiej UŚ". Znajdą w nim Państwo kolejny artykuł Profesora Grzegorza Rackiego na temat miejsca naszej Uczelni w międzynarodowych bazach danych, dokumentujemy jubileusz British Council, wracamy do inauguracji roku akademickiego w Cieszynie i Jastrzębiu. Prezentujemy fotoreportaż w wizyty Premiera RP Profesora Jerzego Buzka. Piszemy także o wizycie redakcyjnej w Kancelarii Premiera. W świat reklamy, mediów i polityki wprowadza nas rozmowa Marii Kwaśniewiczowej z doktorem Bohdanem Dzieciuchowiczem. Wracamy pamięcią do postaci i dorobku Zbigniewa Herberta w pierwszej części artykułu doktor Danuty Opackiej-Walasek. Piszemy ponadto o jubileuszu Profesor Eleonory Udalskiej, po raz ostatni drukujemy regulamin konkursu "Mój Uniwersytet", proponujemy podróż do Ziemi Świętej, rozpoczynamy cykl prezentacji gazet akademickich (na początek "Życie Akademickie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu"), piórem Profesora Jerzego Paszka zachęcamy do gry w scrabble. Efektem naszej współpracy z redakcją lubelskiego "Forum Akademickiego" jest kolejny numer "Świata Książki", który towarzyszy naszej "Gazecie". W formie fotoreportażu dokumentujemy także "Wampiriadę 98". Dzięki życzliwości Zbigniewa Sulimy - redaktora naczelnego "Biuletynu Informacyjnego AGH w Krakowie" - dowiedzieliśmy się, iż nasze pismo było prezentowane podczas ogólnopolskiej wystawy prasy lokalnej w Nowej Hucie.

Autorzy: Dariusz Rott