Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

SOCJOLOGIA. Jan Burzyński , Tomasz Burzyński , Andrzej Górny, Wojciech Świątkiewicz : Sociologizing Corruption Risk. Organizational, Agential and Cultural Determinants of Public Sector Malfeasance

NAUKI POLITYCZNE. Władza wykonawcza w teorii i praktyce politycznej okresu transformacji. Doświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej. Red. Marek Barański , Anna Czyż , Robert Rajczyk

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria pierwsza. Red. Beata Nowacka ,

Bożena Szałasta - Rogowska

Beata Gontarz : Obrazy świata. Wizualne reprezentacje rzeczywistości w polskiej prozie współczesnej

Mariusz Jochemczyk : Sploty tradycji. Dwugłosy o literaturze polskiej XX wieku

Beata Mytych - Forajter : Latająca ryba. Studia o podróżopisarstwie Ignacego Domeyki

Ewelina Suszek : Szybkość, pośpiech, kompresja. „Poetyka przyśpieszenia” w poezji Krystyny Miłobędzkiej

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Grażyna Starak : À la recherche de l’Autre. L’oeuvre dramatique de Bernard-Marie Koltès

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny. Red. Justyna Tymieniecka -Suchanek

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. „Logopedia Silesiana”. T. 3. Red. Olga Przybyla

STUDIA O KULTURZE. Dramat i doświadczenie. Red. Beata Popczyk - Szczęsna , Magdalena Figzał

Śmierć zwierzęcia. Współczesne zootanatologie. Red. Marzena Kotyczka

PSYCHOLOGIA. Agnieszka Wilczyńska : Uwarunkowania radzenia sobie młodzieży w sytuacjach zagrożenia wykluczeniem społecznym. Wyd. 2.

ZARZĄDZANIE I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE. Uczyć z pasją. Wskazówki dla nauczycieli akademickich. Red. Barbara K o ż u s z n i k , Jarosław P o l a k

PEDAGOGIKA. Filozoficzna refleksja nad kulturą jako próba odpowiedzi na problemy współczesności. Red. Jadwiga Gazda , Sławomira Ruchała

NAUKI O ZIEMI. Martyna A. Rzętała : Wybrane przemiany geomorfologiczne mis zbiorników wodnych i ocena zanieczyszczeń osadów zbiornikowych w warunkach zróżnicowanej antropopresji (na przykładzie regionu górnośląsko-zagłębiowskiego)

INFORMATYKA. Ireneusz G o ś c i n i a k : Nowe ujęcie wybranych zagadnień optymalizacji

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Jolanta Lubocha-Kruglik , Oksana Małysa : Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. T. 1: Bolesław Prus: „Kamizelka”, „Z legend dawnego Egiptu”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących (poziom podstawowy A1 / A2). Wyd. 4. Oprac. Wioletta Hajduk-Gawron , Małgorzata Smereczniak

BIOLOGIA. Włodzimierz Serafiński , Małgorzata Strzelec , Mariola Krodkiewska : Inwazje biologiczne w środowiskach słodkowodnych. Wybrane zagadnienia. Skrypt dla studentów studiów I i II stopnia na kierunkach biologia i ochrona środowiska

NAUKI O ZIEMI. Robert Machowski , Martyna A. Rzętała , Mariusz Rzętała : Globalne problemy środowiska przyrodniczego. Przewodnik do ćwiczeń dla studentów geografii i ochrony środowiska

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Jacek Kaniewski : Sejmiki koronne wobec problemów wewnętrznych Rzeczypospolitej za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669–1673)

NAUKI POLITYCZNE. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 12. Red. Jan Iwanek , Rafał G l a j c a r

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Marta B a r o n : Grzebanie grzebania. Archeolog i grabarz w twórczości Jerzego Ficowskiego Katarzyna Niesporek : „Ja” Świetlickiego

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Ewa Ś m i ł ek : Espacio de transformación. (Meta)poesía de Jenaro Talens: entre teoría y práctica. En torno a „El vuelo excede el ala”

EDYTORSTWO NAUKOWE. Stanisław R o p e l e ws k i : Pisma krytyczne. Wstęp i oprac. Jacek L y s z c z y n a

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Encuentros entre lenguas, literaturas y culturas de los territorios luso-hispanos. Perspectivas diferentes. Eds. Joanna Wi l k -Racięska , Anna Nowakowska -Głuszak , Cecylia Tatoj

Ewa Ciszewska -Jankowska : Le futur antérieur et ses emplois. Analyse contextuelle

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. Karol Makles : Prasa centralnych związków samorządowych w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej + płyta CD

MUZYKA. Wartości w muzyce. T. 6: Muzyka współczesna – teatr – media. Red. Jadwiga Uchyła -Zroski

PRAWO. Ewolucja prawa prywatnego. Evolution of Private Law. Red. Ewa Z i e l i ń sk a , Piotr Pinior

PEDAGOGIKA. Kobieta – zdrowie – ciało. Perspektywa biopsychospołeczna. Red. Alina Dworak , Karina Leksy

Kompetencje do prowadzenia edukacji kulturalnej. Red. Katarzyna Olbrycht , Agnieszka M a t u s i a k , Barbara Głyda