W semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 studenci Uniwersytetu Śląskiego po raz kolejny będą mogli wziąć udział w zajęciach z zakresu dziejów średniowiecznej Skandynawii

Ćwiczenia i wykłady z… wikingów

Społeczeństwo i kultura epoki wikingów, rozwój literatury średniowiecznej Skandynawii oraz margines społeczny w sagach islandzkich to główne tematy cyklu zajęć na Uniwersytecie Śląskim zorganizowanych przez dr. Jakuba Morawca z Instytutu Historii UŚ oraz dr. hab. Rafała Borysławskiego z Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ. Wykłady oraz ćwiczenia zgrupowane w trzech modułach poprowadzą znakomici specjaliści, wykładowcy z Uniwersytetu Islandzkiego w Reykjaviku i Uniwersytetu w Oslo.

Dr Jakub Morawiec i prof. Jón Vidar Sigurdsson z Uniwersytetu w Oslo
Dr Jakub Morawiec i prof. Jón Vidar Sigurdsson z Uniwersytetu w Oslo

Przygotowane zajęcia to efekt współpracy naukowo-dydaktycznej pracowników Uniwersytetu Śląskiego z partnerami z Islandii i Norwegii. Pierwszy moduł składa się z cyklu wykładów, których tematem przewodnim będzie społeczeństwo i kultura średniowiecznej Skandynawii. Wykłady poprowadzą prof. Jón Vidar Sigurdsson i prof. John McNicol z Uniwersytetu w Oslo oraz prof. Torfi H. Tulinius i prof. Sverrir Jakobsson z Uniwersytetu Islandzkiego. Pozostałe dwa moduły będą realizowane w trybie ćwiczeniowym przez doktorantkę Marion Poilvez z Uniwersytetu Islandzkiego. Cykl wykładów otworzył prof. Sigurdsson, który 20 października br. mówił o koncepcjach przyjaźni między królem a arystokracją w średniowiecznej Skandynawii.

Tematyka modułów została ustalona przez organizatorów wspólnie z zaproszonymi naukowcami. – Z jednej strony nasi goście będą mówić o swoich zainteresowaniach badawczych z zakresu kultury średniowiecznej Skandynawii, z drugiej natomiast chcieliśmy włączyć także materiał dostępny w języku polskim dla ułatwienia odbioru naszym studentom – wyjaśnia dr Jakub Morawiec. Dlatego też w ramach dwóch ćwiczeniowych modułów uczestnicy zajęć będą analizować sagi islandzkie oraz wiersze Eddy poetyckiej, która już w 1986 roku została przetłumaczona przez Apolonię Załuską-Stromberg na język polski oraz znakomicie wydana nakładem Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

– Zależało nam na tym, by stworzyć atrakcyjną ofertę dla studentów Uniwersytetu Śląskiego i wypełnić tym samym lukę w programach nauczania w ramach filologii skandynawskich na innych polskich uczelniach. Tylko nasz uniwersytet oferuje obecnie wykłady i ćwiczenia z zakresu kultury epoki wikingów – mówi dr Morawiec. Zajęcia skierowane są do osób, które chcą lepiej zrozumieć mentalność mieszkańców Skandynawii na podstawie badań dziedzictwa kulturowego. Zajęcia przygotowano w taki sposób, by studenci mogli wielokierunkowo (społecznie, historycznie czy filologicznie) spojrzeć na wybrane zagadnienia. Szczególnie interesująca będzie także konfrontacja analizy tekstów literackich z perspektywą historyczną. Wszystkie zajęcia, jak również zaliczenia, będą realizowane w języku angielskim.

Moduły przeznaczone są dla studentów Uniwersytetu Śląskiego na wszystkich poziomach kształcenia. – Już teraz możemy mówić o ogromnym zainteresowaniu, jakie wzbudziły nasze zajęcia. Po tygodniu od otwarcia zapisów na liście znalazło się ponad 100 osób. Są to reprezentanci przede wszystkim kierunków humanistycznych: historii, socjologii, prawa, psychologii czy kulturoznawstwa. Nie muszę dodawać, że byliśmy pozytywnie zaskoczeni liczbą chętnych – mówi z uśmiechem dr Morawiec.

Cykl zajęć został zorganizowany w ramach finansowanego przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy programu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. Uczestnicy zajęć nie tylko doświadczą skandynawskiego modelu nauczania dzięki kontaktom z pracownikami tamtejszych uniwersytetów, lecz będą mogli również wziąć udział w wymianie studenckiej. – Dzięki niej aż siedmiu studentów może wyjechać na semestr do Reykiawiku lub do Oslo. Warunki wyjazdu są zbliżone do obowiązujących w programie Erasmus+, przy czym my dodatkowo finansujemy koszty podróży, co w przypadku krajów skandynawskich ma niebagatelne znaczenie – mówi historyk.

Warto także dodać, że udział w zajęciach zostanie uwzględniony w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej (www.fss.us.edu.pl) oraz na plakatach dostępnych na stronie Instytutu Historii UŚ.

Autorzy: Małgorzata Kłoskowicz
Fotografie: Agnieszka Sikora