Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia najpopularniejszym kierunkiem studiów na UŚ

Podsumowanie rekrutacji 2014/2015

Według danych zebranych przez Dział Kształcenia najistotniejszymi zmianami odróżniającymi tegoroczną rekrutację od zeszłorocznej są spadek ogólnej liczby kandydatów oraz roszady w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków studiów. W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego pojawiło się kilka nowych kierunków, jak Indywidualne Studia Międzyobszarowe, które zastąpiły dotychczasowe Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne oraz Matematyczno- Przyrodnicze.

Widoczny jest spadek liczby kandydatów zarówno na studia stacjonarne, jak i niestacjonarne. W trybie stacjonarnym chciało studiować 8125 osób i jest to o 4,4 proc. mniej niż w roku akademickim 2013/2014, kiedy podobną chęć zgłosiło 8499 osób. W przypadku studiów niestacjonarnych procent ten wynosi 16,33 (1968 kandydatów w stosunku do 2352 sprzed roku). Mowa tutaj o liczbie pojedynczych unikatowych kont założonych w systemie internetowej rejestracji kandydatów (IRK). Najwięcej osób chciało studiować na Wydziale Filologicznym: na 212 proponowanych programów studiów (kierunki i ich specjalności) dokonano łącznie 6809 zapisów (jeden kandydat zarejestrowany w IRK mógł wybierać więcej niż jeden program). Na 67 programów oferowanych przez Wydział Nauk Społecznych zgłoszono się z kolei 3941 razy, a kolejne miejsca w tej klasyfikacji zajęły wydziały Prawa i Administracji oraz Pedagogiki i Psychologii.

Nowym liderem zestawienia najpopularniejszych kierunków została prowadzona przez Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia – na jedno miejsce przypadało statystycznie 10,1 kandydata. Współczynnikiem 9,5 może pochwalić się inny popularny kierunek WRiTV – reżyseria. Najniższe miejsce na podium przypadło kierunkowi filologia angielska, specjalność tłumaczeniowa z językiem japońskim (wskaźnik 9,12). Lider tej klasyfikacji w dwóch ostatnich latach – również filologia angielska tłumaczeniowa, tyle że z językiem chińskim – tym razem uplasowała się na czwartej pozycji z wynikiem 7,88. Kolejne lokaty zajęły inne specjalności anglistyczne: kultura – media – translacja (7,06), język biznesu (6,98) oraz tłumaczeniowa z językiem niemieckim (6,48). Mocną reprezentację kierunków neofilologicznych w czołówce rankingu dopełnia kierunek języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym (5,52), a w pierwszej dziesiątce znalazły się także psychologia (5,28) oraz projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej o specjalności grafika gier komputerowych (4,38). Na 11. miejscu znalazło się prawo (4,35), a na 12. – cieszące się największą popularnością wśród nowych propozycji Uniwersytetu Śląskiego – bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (4,04), prowadzone przez WNS. W porównaniu z rokiem akademickim 2013/2014 w Top 10 zabrakło administracji (6,48 i 7. miejsce przed rokiem) oraz specjalności tłumaczeniowej z językiem arabskim w ramach filologii angielskiej (5,48 i 10. pozycja przed rokiem). Współczynnik kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia (przypomnijmy – 10,1) był niższy niż zeszłorocznego zwycięzcy, gdy przeciętnie 11,68 osoby przypadało na jedno miejsce na filologii angielskiej, specjalność tłumaczeniowa z językiem chińskim, która jeszcze rok wcześniej cieszyła się wynikiem 14,2.

Oprócz wspomnianego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Uniwersytet Śląski otworzył jeszcze 10 innych nowych kierunków, z których sporym zainteresowaniem cieszyły się również informatyka stosowana (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii – 2,53), mediteranistyka (Wydział Filologiczny – 1,9) oraz oligofrenopedagogika z arteterapią (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji – 1,9).

W roku akademickim 2014/2015 w ofercie Uniwersytetu Śląskiego debiutują także Indywidualne Studia Międzyobszarowe (ISM), czyli następca Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) oraz Matematyczno-Przyrodniczych (MISMP). W odróżnieniu od poprzednich programów studiów student ISM może wybierać ze wszystkich dostępnych na Uniwersytecie Śląskim kierunków, specjalności, wykładów oraz zajęć, bez podziału na humanistyczne i matematyczno-przyrodnicze, poruszając się po co najmniej dwóch różnych obszarach nauk. Każdy student ISM ma własnego opiekuna naukowego, czyli tutora, a absolwent otrzymuje dyplom ukończenia wybranego przez siebie (co najmniej jednego) wiodącego kierunku studiów. W trybie ISM studiować można zarówno na poziomie licencjackim, jak i studiów magisterskich uzupełniających, co wcześniej nie było możliwe w ramach MISMP. Z połączeniem obu programów międzywydziałowego zdobywania wiedzy związane jest również zwiększenie limitu przyjęć, który obecnie wynosi 70 miejsc (wcześniej rozpocząć studia mogło 55 osób na obu stopniach MISH oraz jednym MISMP). W tym roku swój akces na ISM zgłosiło łącznie 93 kandydatów: na I stopniu 66 oraz na II – 27, z których przyjęto odpowiednio 40 i 21 osób. W przypadku ISM wciąż decydującym czynnikiem kwalifikacyjnym jest rozmowa kompetencyjna. Ma ona większą wagę w punktacji, trzeba ją bezwzględnie zaliczyć: jeśli kandydat nie zdobędzie w niej żadnego punktu, nie zrównoważy tego nawet najlepszym świadectwem maturalnym (lub dyplomem w przypadku studiów II stopnia). Obecnie studenci ISM – w porozumieniu ze swoim tutorami – pracują nad indywidualnymi planami zajęć, dlatego nie ma jeszcze pełnych danych co do wybranych poszczególnych kierunków.

Rekrutacja na studia jest w naturalny sposób sprzężona z wynikami matur w danym roku, a w 2014 wyjątkowo słabo wypadła na egzaminie dojrzałości matematyka, którą w pierwszym terminie zdało tylko 75 proc. abiturientów. Tak niski wynik miał przełożenie na nabór na studia: na wielu kierunkach, na których prowadzone były następne tury rejestracji, liczba kandydatów wybierających w systemie IRK kierunki studiów na Uniwersytecie Śląskim wzrosła po 12 września, czyli po odbiorze świadectwa maturalnego uzyskanego w wyniku egzaminu poprawkowego, zorganizowanego 26 sierpnia.

Autorzy: Tomasz Płosa