Wernisaż wystawy pt. „Artur Starczewski – plakaty”

14 października w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbył się wernisaż
pod tytułem „Artur Starczewski – plakaty”
14 października w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbył się wernisaż pod tytułem „Artur Starczewski – plakaty”
Od lewej: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prof. zw. dr hab. Krystian Roleder
oraz dr Tomasz Kipka
Od lewej: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prof. zw. dr hab. Krystian Roleder oraz dr Tomasz Kipka
Prof. zw. z przew. kwal. II st. Witold Jacyków, dyrektor Instytutu Sztuki UŚ, podzielił się
swoimi wspomnieniami o śp. Arturze Starczewskim
Prof. zw. z przew. kwal. II st. Witold Jacyków, dyrektor Instytutu Sztuki UŚ, podzielił się swoimi wspomnieniami o śp. Arturze Starczewskim
Otwarcia wystawy dokonali JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i żona Jadwiga
Starczewska
Otwarcia wystawy dokonali JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i żona Jadwiga Starczewska
Prof. Artur Starczewski (1935–2010) był pracownikiem Wydziału Artystycznego Uniwersytetu
Śląskiego w Cieszynie
Prof. Artur Starczewski (1935–2010) był pracownikiem Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
Prof. Artur Starczewski jest autorem projektów insygniów rektorskich i dziekańskich, sztandaru
i godła Uniwersytetu Śląskiego oraz wielu innych uniwersyteckich projektów użytkowych
Prof. Artur Starczewski jest autorem projektów insygniów rektorskich i dziekańskich, sztandaru i godła Uniwersytetu Śląskiego oraz wielu innych uniwersyteckich projektów użytkowych


Fotografie: Agnieszka Sikora