Kronika UŚ

Warsztaty ze studentami z Plymouth University

Od 6 do 16 października Uniwersytet Śląski w Katowicach gościł grupę dwudziestu studentów pod opieką dr. Krzysztofa Nawratka z School of Architecture, Design and Environment, Faculty of Arts z Uniwersytetu w Plymouth (Wielka Brytania). Podczas wizyty goście z grupą studentów z Uniwersytetu Śląskiego w ramach warsztatów omawiali temat Dzielnicy Akademickiej, która ma powstać w Katowicach w kwartale ulic Pawła, Wodnej, Górniczej. Wizyta jest początkiem współpracy między Uniwersytetem Śląskim a Plymouth University. Dzielnica Akademicka to zintegrowana strefa akademicka, w powstanie której najmocniej angażują się Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Ekonomiczny. Wspierają ją również Akademia Sztuk Pięknych oraz Akademia Muzyczna. Inicjatywie patronują władze Katowic. Wstępem do przemian w kwartale jest rozpoczynająca się niebawem budowa nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego im. Krzysztofa Kieślowskiego. Celem jest stworzenie strefy, która będzie pozytywnie oddziaływać na zdegradowane tereny postindustrialne oraz aktywizować mieszkańców Katowic.

JM Rektor UŚ „Edukatorem Roku 2014”

7 października w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego, podczas której JM Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczącemu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Banysiowi nadany został tytuł „Edukator Roku 2014” w kategorii „Europejski wymiar edukacji”. Tytuł przyznawany jest za szczególnie wartościowe i innowacyjne działania wspierające rozwój polskiego szkolnictwa wyższego i polskiej edukacji.

Uniwersytet Śląski uhonorowany tytułem Lidera Bezpieczeństwa Narodowego RP

8 października w Spale w ramach Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się uroczysta gala, podczas której Uniwersytet Śląski został uhonorowany tytułem Lidera Bezpieczeństwa Narodowego RP w dowód uznania szczególnych zasług na rzecz bezpieczeństwa państwa. Prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny odebrał również buławę hetmańską opatrzoną imienną dedykacją dla JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia. Wyróżnienie zostało przyznane przez zarządy Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych. Podczas konferencji prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś został również nominowany na członka kapituły konkursu „Lider Bezpieczeństwa Narodowego RP”. Nominacja została nadana w uznaniu szczególnych zasług na rzecz bezpieczeństwa państwa.

Nagroda dla dr hab. Magdaleny Misz-Kennan

Dr hab. Magdalena Misz-Kennan z Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego została uhonorowana prestiżową Organic Petrology Award. Nagroda ta przyznawana jest co dwa lata przez Międzynarodowy Komitet Petrologii Węgla (International Committee for Coal and Organic Petrology) za wybitny wkład w rozwój petrologii węgla i petrologii organicznej. Dr hab. Magdalena Misz-Kennan jest pierwszą osobą z Polski, która otrzymała to wysokie wyróżnienie.

Nordalia 2014

Od 9 do 29 października na Śląsku odbywała się 13. edycja festiwalu Nordalia. Wydarzenie, skierowane przede wszystkim do młodzieży, co roku poświęcone jest krajom nordyckim i ich kulturze. Podczas tegorocznego festiwalu odbyło się wiele ciekawych wykładów, wystaw fotograficznych, pokazów filmowych, spotkań poświęconych m.in. tematyce Wikingów i sag islandzkich, Muminkom, skandynawskim kryminałom czy słynnemu podróżnikowi Thorowi Heyerdahlowi. Wśród prelegentów znaleźli się tradycyjnie wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego m.in.: prof. dr hab. Dariusz Rott, dr Jacek Kurek, dr hab. Wojciech Dobiński czy dr Jakub Morawiec. Patronat nad imprezą objęły ambasady Danii, Finlandii, Norwegii, a ponadto honorowy konsul generalny Islandii, wicemarszałek województwa śląskiego i prezydent Katowic. Spotkania odbywały się w wielu miastach województwa śląskiego, m.in.: w Katowicach, Chorzowie, Czeladzi, Gliwicach, Sosnowcu, Łazach, Mysłowicach, Rybniku, Świętochłowicach, Grabowej, Jastrzębiu-Zdroju, Niegowonicach, Rokitnie Szlacheckim, Siemianowicach Śląskich, Zabrzu i Zawierciu.

Gala Sportu Akademickiego 2014

10 października w Katowicach odbyła się doroczna gala sportu akademickiego. Wydarzenie było okazją do sportowego podsumowania roku akademickiego 2013/2014 oraz wyróżnienia najlepszych uczelni, klubów i medalistów Zimowej Uniwersjady, Akademickich Mistrzostw Świata oraz Europejskich Igrzysk Studenckich. Wręczone zostały również odznaczenia i wyróżnienia za pracę i osiągnięcia w ubiegłym roku akademickim. Najlepszą uczelnią w ubiegłym roku została Politechnika Śląska, sportowcy Uniwersytetu Śląskiego wywalczyli drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, wyprzedzając Akademię Wychowania Fizycznego. Nauczycielem roku została mgr Ewa Lesiuk ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŚ, zaś do tytułu trenera roku nominowany został mgr Stanisław Bonk (SWFiS). Za wydarzenie sportowe roku uznano Akademickie Mistrzostwa Polski w siatkówce kobiet i mężczyzn organizowane przez AZS Cieszyn. Gala Sportu Akademickiego odbyła się pod patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia oraz prezydenta Katowic Piotra Uszoka.

„Bieg(z)Usiem pod Egidą”

11 października w Parku Śląskim odbył się „Bieg(z)Usiem pod Egidą”. To nowa inicjatywa Uniwersytetu Śląskiego i partnerów – symboliczny bieg na dystansie 4,7 km. Trasa została przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i amatorów nordic walkingu.

Inauguracja roku akademickiego na UŚD

11 października w auli Wydziału Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu odbyła się inauguracja roku akademickiego 2014/2015 Uniwersytetu Śląskiego Dzieci. W uroczystości wziął udział prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski. Wykład inauguracyjny pt. „Potwory morskie” wygłosił dr Andrzej Boczarowski z Katedry Geografii Fizycznej Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił Studencki Chór UŚD „Gioia”.

Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2014/2015

12 października w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbyła się międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2014/2015. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz rektorskich i dziekańskich Uniwersytetu Śląskiego. Podczas uroczystości została wręczona nagroda Lux ex Silesia. Otrzymali ją Teresa i Eugeniusz Maliccy, którzy od 30 lat – współpracując z duszpasterstwem akademickim archidiecezji katowickiej – pomagają narzeczonym w bezpośrednim przygotowaniu do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Wernisaż wystawy pt. „Artur Starczewski – plakaty”

14 października w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbył się wernisaż pod tytułem „Artur Starczewski – plakaty”. Wystawa upamiętniająca zmarłego przed czterema laty prof. Artura Starczewskiego prezentuje część jego dorobku artystycznego. W wernisażu udział wzięli studenci i pracownicy Uniwersytetu Śląskiego oraz przyjaciele prof. Artura Starczewskiego. Jadwiga Starczewska, żona profesora, wraz z JM Rektorem UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem dokonała oficjalnego otwarcia wystawy.

Prof. Artur Starczewski (1935–2010) był pracownikiem Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Współorganizował Instytut Wychowania Plastycznego, pełnił funkcje prodziekana ds. nauczania, kierownika Zakładu Wiedzy Wizualnej, Formowania Otoczenia i Grafiki. Był wieloletnim kierownikiem Katedry Projektowania Graficznego, senatorem Uniwersytetu Śląskiego oraz członkiem komisji senackich, członkiem wielu polskich i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń artystycznych i naukowych, w których pełnił rozliczne funkcje. Swoje grafiki i plakaty prezentował na ponad 150 wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Był laureatem prestiżowej Nagrody im. Tadeusza Trepkowskiego oraz licznych nagród i wyróżnień uzyskanych na polskich i międzynarodowych konkursach plakatu. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach w Polsce i na świecie. Prof. Artur Starczewski to autor projektów insygniów rektorskich i dziekańskich, sztandaru i godła Uniwersytetu Śląskiego oraz wielu innych uniwersyteckich projektów użytkowych. Za wybitne dokonania artystyczne został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego”, odznaką „Za Zasługi dla Województwa Bielskiego”. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego w Katowicach, Wydział Artystyczny UŚ w Cieszynie.

Wystawę można oglądać do połowy listopada 2014 roku.

Inauguracja roku akademickiego na UTW

15 października w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W inauguracji wziął udział prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, który wygłosił wykład pt. „Tygrys w rękawiczkach”. Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod dyrekcją Waldemara Skotarskiego.

Porozumienie z X LO im. Jana Paderewskiego w Katowicach

15 października w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podpisane zostało porozumienie o współpracy dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a X Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Paderewskiego w Katowicach. Współpraca realizowana przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Wydziału Filologicznego będzie polegać m.in. na rozwoju kontaktów w sferze działań dydaktycznych pomiędzy uniwersytetem a liceum, stworzeniu warunków do rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności młodzieży na poziomie licealnym w zakresie przedmiotów humanistycznych, wymianie doświadczeń w zakresie nauczania i wychowania oraz popularyzacji twórczych działań młodzieży, a także w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi i wspomagania ich rozwoju naukowego przez nauczycieli akademickich UŚ. Uniwersytet reprezentował prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek oraz pełnomocnik rektora ds. kształcenia na odległość prof. dr hab. Halina Widła (Instytut Języków Romańskich i Translatoryki). Liceum reprezentowały dr Barbara Nowak, dyrektor szkoły, oraz Krystyna Strzelecka.

Mural w hołdzie Marii Goeppert-Mayer

Od 20 października jedną ze ścian budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego zdobi wielkoformatowe malowidło w hołdzie Marii Goeppert-Mayer, zaprojektowane przez Grupę The Krasnals i wykonane przez Wakeuptime 2014. Mural powstał w wyniku współpracy Uniwersytetu Śląskiego i Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów. Maria Goeppert-Mayer to laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za odkrycia dotyczące struktury powłokowej jądra atomowego. Urodziła się 28 czerwca 1906 roku w Katowicach w rodzinie niemieckich uczonych zasłużonych dla Śląska. W roku 1910 przeniosła się z rodzicami do Getyngi, gdzie po maturze rozpoczęła studia matematyczne, a następnie fizyczne. W roku 1930 obroniła na Uniwersytecie w Getyndze doktorat z fizyki kwantowej, dając właściwie początek optyce nieliniowej. W tym samym roku po wyjściu za mąż za J.E. Mayera, amerykańskiego studenta i asystenta Francka, wyjechała do USA, gdzie pracowała dorywczo i bez pensji na Johns Hopkins University. W tym czasie zainteresowała się fizyką molekularną. W czasie II wojny światowej brała udział w pracy nad bombą atomową w ramach Projektu Manhattan. Dopiero po wojnie otrzymała odpowiednią pozycję i możliwość prawdziwego rozwoju naukowego w Chicago: na tamtejszym uniwersytecie oraz w Argonne National Laboratory, gdzie podjęła badania w nowej dla siebie dziedzinie – fizyce jądrowej.

Niezależnie prace nad modelem powłokowym prowadził J.H.D. Jensen. M. Goeppert- -Mayer i J.H.D. Jensen otrzymali za to osiągniecie wspólnie Nagrodę Nobla w roku 1963. Maria Goeppert-Mayer zmarła w roku 1972 w San Diego. Do końca czuła się związana z miejscem swojego urodzenia.