Nekrolog


Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o tragicznej śmierci

Państwa

Brygidy Frosztęgi-Kmiecik

i

Dariusza Kmiecika

absolwentów filologii polskiej oraz socjologii Uniwersytetu
Śląskiego, cenionych dziennikarzy telewizyjnych,
Osób szlachetnych i wielkiego serca.
Ponieśliśmy niepowetowaną stratę.
Cześć Ich Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłych,
których ta tragiczna śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego ubolewania i współczucia
składają, łącząc się w bólu i smutku

Rektor, Senat oraz Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach