Od 8 do 11 września w Cieszynie i Ustroniu odbyła się I edycja Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Prof. Jana Szczepańskiego

Filozoficznym szlakiem

Część merytoryczną otworzyły wykłady Mistrzów – wśród nich wystąpienia prof. zw. dr. hab. Władysława Markiewicza z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach oraz przyjętego z wielkim entuzjazmem prof. zw. dr. hab. Jana Miodka z Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwszego dnia Letniej Szkoły na WEiNoE UŚ odbył się także panel samorządowców, w którym uczestniczyli burmistrzowie i wójtowie powiatu cieszyńskiego. Równolegle na Wydziale Zamiejscowym Wyższej Szkoły Biznesu w Cieszynie odbywał się wykład dr. hab. prof. WSB Marka Walencika dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Cieszyna i Dąbrowy Górniczej.

Warsztaty dla młodzieży w Ustroniu, prowadzenie mgr Jolanta Gisman-Stoch
Warsztaty dla młodzieży w Ustroniu, prowadzenie mgr Jolanta Gisman-Stoch

Część konferencyjną Letniej Szkoły rozpoczęła sesja pt. „Twórczość naukowo-literacka Jana Szczepańskiego w (re)interpretacji młodego pokolenia naukowców”. Adresowana była do młodych pracowników naukowych, głównie doktorantów i doktorów. Następnego dnia odbyły się kolejne sesje – druga pod hasłem „Jana Szczepańskiego wizja uprawiania nauki a współczesne nauki humanistyczne i społeczne” oraz trzecia pt. „Zróżnicowanie kulturowe w kontekście Jana Szczepańskiego refleksji śląskoznawczej”.

W ciągu dwóch następnych dni – 10 września w Cieszynie i 11 września w Ustroniu – sesje adresowane były do młodzieży i nauczycieli ze szkół Ziemi Cieszyńskiej. Licznie zgromadzona młodzież wzięła udział w 10 różnych warsztatach prowadzonych przez pracowników Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji. Dla najmłodszych warsztaty artystyczne przygotował mgr Jakub Staroń, dla gimnazjalistów zorganizowano zajęcia artystyczno-integracyjne prowadzone przez mgr Jolantę Gisman-Stoch, warsztaty teatralne nadzorowała dr Ewa Tomaszewska, a warsztaty plastyczne przygotowała mgr Julia Gąszczak- Wilde. Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych wzięła z kolei udział w zajęciach na temat stresu towarzyszącego publicznym wystąpieniom (prowadzenie: dr Aleksandra Minczanowska i dr Gabriela Piechaczek-Ogierman), granic wolności i granic tolerancji (dr hab. Dariusz Juruś), dziedzictwa kulturowego (dr Grzegorz Błahut), praw człowieka (dr Sławomira Ruchała), procesu wychowania (dr Anastazja Sorkowicz) oraz nonkonformizmu (mgr Aleksandra Gancarz). Równolegle do tych warsztatów realizowano zajęcia dla opiekunów na temat kompetencji międzykulturowych nauczyciela (dr hab. Barbara Grabowska oraz dr Anna Gajdzica). Po warsztatach odbyła się gra miejska „Szlakiem Jana Szczepańskiego” mająca na celu przybliżenie postaci profesora oraz ukazanie związków łączących poszczególne miejsca w Cieszynie i Ustroniu z jego osobą. Zwieńczeniem gry był „Quiz wiedzy o Szczepańskim”. Łącznie w cieszyńskich warsztatach udział wzięło 126 uczniów z 20 szkół Ziemi Cieszyńskiej (5 szkół podstawowych, 9 gimnazjów oraz 6 szkół ponadgimnazjalnych) wraz z 21 opiekunami. W Ustroniu w warsztatach uczestniczyło 105 uczniów z 6 szkół gimnazjalnych oraz 2 szkół ponadgimnazjalnych wraz z 10 opiekunami.

Organizatorami wydarzenia były różne instytucje kulturalne i oświatowe Ziemi Cieszyńskiej oraz Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ. Uczestnicy i organizatorzy mają nadzieję, że inicjatywa ta na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń akademickich i kulturalnych organizowanych na Śląsku Cieszyńskim.

Autorzy: Edyta Diakowska-Kohut
Fotografie: Edyta Diakowska-Kohut