W drugiej połowie października na Uniwersytecie Śląskim ruszyła Akademia Dyplomacji – nowa inicjatywa edukacyjna skierowana do osób zainteresowanych etykietą dyplomatyczną czy szeroko pojętą polityką zagraniczną

W świecie dyplomacji

To pierwszy tego typu projekt realizowany na Śląsku. Oferta jest przeznaczona dla polityków, biznesmenów, urzędników, a także studentów, którzy ukończyli trzeci rok studiów. W ramach zajęć zostaną poruszone tematy dotyczące między innymi: komunikacji międzykulturowej, etykiety językowej w biznesie i dyplomacji oraz konfliktów międzynarodowych.

O nowej ofercie edukacyjnej podczas konferencji prasowej, która odbyła się 29 września 2014 roku, opowiadali (od lewej):
dr Bohdan Dzieciuchowicz, dr Renata Jankowska, prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek oraz
ekspert Akademii Dyplomacji prof. dr hab. Genowefa Grabowska
O nowej ofercie edukacyjnej podczas konferencji prasowej, która odbyła się 29 września 2014 roku, opowiadali (od lewej): dr Bohdan Dzieciuchowicz, dr Renata Jankowska, prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek oraz ekspert Akademii Dyplomacji prof. dr hab. Genowefa Grabowska

– Nazwa „Akademia Dyplomacji” sugeruje, że projekt jest elitarny i zarezerwowany dla tych, którzy sprawami zagranicznymi zajmują się zawodowo. Tymczasem w dzisiejszym, tak bardzo zglobalizowanym świecie, sprawy zagraniczne są już nie tylko domeną ministerstw czy w rządu, ale załatwia się je także na o wiele niższych szczeblach władzy – zarówno rządowej, samorządowej, jak i w biznesie. Dlatego pożądanymi kompetencjami są te związane ze znajomością protokołu dyplomatycznego czy rozsądnym budowaniem relacji międzynarodowych. Pomyśleliśmy, że dobrze byłoby stworzyć osobom zainteresowanym tego typu zagadnieniami możliwość zdobycia lub poszerzenia wiedzy w tym zakresie – wyjaśnia ideę Akademii Dyplomacji dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Śląskiego.

– Wyznaczyliśmy sobie trzy główne cele: edukowanie, czyli przekazywanie jak najprzydatniejszej wiedzy słuchaczom, inspirowanie uczestników do wnikliwego zbadania zagadnień, które zostaną poruszone na zajęciach, oraz pomoc w nawiązaniu istotnych kontaktów z ekspertami, których zaprosiliśmy do udziału w projekcie – wymienia dyrektor Akademii Dyplomacji dr Renata Jankowska.

W skład liczącego ponad trzydzieści osób grona wykładowców wejdą przedstawiciele takich instytucji, jak: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalne Centrum Biznesu czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Chcemy, aby ta forma kształcenia miała w największym stopniu wymiar praktyczny. Dlatego do projektu zaangażowaliśmy prowadzących, którzy mają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także bogate doświadczenie – tłumaczy prof. Koziołek.

Kurs zostanie przeprowadzony w ramach działań Centrum Kształcenia Ustawicznego i potrwa dwa semestry. Przedmioty będą prowadzone w języku polskim oraz – dla osób chętnych – w angielskim i francuskim.

– Zajęcia zostały ułożone grupach tematycznych, takich jak: wykłady połączone z obradami okrągłego stołu, spotkania z ekspertem, sztuka komunikowania się, kulturowe obrazy świata, protokół dyplomatyczny i etykieta menedżera, warsztaty międzynarodowe oraz specjalistyczne warsztaty językowe – wymienia dr Renata Jankowska, dodając, że w zakres bloków wejdą między innymi tematy dotyczące polityki bezpieczeństwa i przyszłości Afryki, komunikacji kryzysowej, wystąpień publicznych, kultury Azji Środkowej, konfliktów międzynarodowych na tle religijnym czy etykiety językowej.

Dyrektor AD nie ukrywa, że liczy na czynny udział słuchaczy w poszczególnych zajęciach, oraz przekonuje, jak ważną rolę nie tylko w kręgach dyplomacji, ale także w życiu codziennym każdego z nas odgrywa umiejętność komunikowania się, budowania trwałych relacji i prawidłowego zachowania się w przeróżnych sytuacjach.

– Dany temat będziemy omawiać, przytaczając przykłady z życia. Wiedza nabyta na zajęciach z zakresu negocjacji międzykulturowych przyda się z pewnością osobom, które odbywają podróże służbowe i nieraz muszą odnaleźć się w realiach innej kultury – tłumaczy dr Jankowska i przechodzi do konkretnych przykładów. – Będąc we Francji, nie powinniśmy umawiać spotkań biznesowych między godziną 11 a 15, w tym bowiem czasie Francuzi zazwyczaj jedzą. W Chinach z kolei kolorem żałoby jest biel. Mając tak podstawową wiedzę, możemy ustrzec się przed zachowaniem nietaktownym oraz gafami.

O tym, że w sferze dyplomacji ważna jest autoprezentacja oraz dbanie o odpowiedni wizerunek, przekonywał dr Bohdan Dzieciuchowicz, wykładowca Akademii Dyplomacji. – Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy słuchacze będą pracować w przyszłości w dyplomacji, chcę jednak, aby wiedzieli, że nowe kompetencje pomogą im w życiu odnieść sukces, na który składają się dwa elementy: posiadanie wiedzy w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, innymi słowy – dbanie o swój wizerunek oraz umiejętność narracji, czyli opowiadania o sobie.

Jak twierdzi jedna z wykładowczyń Akademii, specjalistka prawa międzynarodowego prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska, to od uczestników zależy, w jaki sposób spożytkują wiedzę nabytą podczas trwania projektu.

– Dyplomata powinien być człowiekiem wyważonym i łagodzącym konflikty – mówi była eurodeputowana i dodaje z uśmiechem: – Proszę mi wierzyć, że gdyby każdy z nas na co dzień był dyplomatą, nasze życie byłoby łatwiejsze, lepsze i po prostu piękniejsze.

Autorzy: Wojciech Kowalczyk
Fotografie: Wojciech Kowalczyk