Stopnie naukowe

Doktoraty:

Dr Marcin Koszałka Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego
Dr Sławomir Sułowicz Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr Tomasz Jach Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Dr Małgorzata Kruszelnicka Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Tomasz Xięski Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Dr Natalia Pawlus Wydział Artystyczny
Dr Robert Skorek Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Anna Świtlicka-Olszewska Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Natalia Stepień Wydział Nauk Społecznych
Dr Sabina Jakóbczyk-Karpierz Wydział Nauk o Ziemi
Dr Marcin Walczak Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr Bartosz Dziewit Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Ksenia Gałuskina Wydział Filologiczny
Dr Tomasz Iwanek Wydział Nauk Społecznych

Habilitacje:

Dr hab. Andrzej Kucharski Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr hab. Rafał Kapica Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr hab. Krzysztof Wieczorek Wydział Nauk Społecznych
Dr hab. Jerzy Król Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr hab. Leszek Małczak Wydział Filologiczny
Dr hab. Tomasz Nowak Wydział Filologiczny
Dr hab. Adam Czech Wydział Artystyczny
Dr hab. Jarosław Tomasiewicz Wydział Nauk Społecznych
Dr hab. Krzysztof Bąk Wydział Artystyczny
Dr hab. Ewa Przeszło Wydział Prawa i Administracji
Dr hab. Michał Bożek Wydział Prawa i Administracji
Dr hab. Krzysztof Wójcicki Wydział Nauk o Ziemi
Dr hab. Barbara Grabowska Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Dr hab. Beata Ecler-Nocoń Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr hab. Rafał Borysławski Wydział Filologiczny
Dr hab. Ewa Bielska Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr hab. Marek Dziewierski Wydział Nauk Społecznych
Dr hab. Danuta Smołka-Danielowska Wydział Nauk o Ziemi
Dr hab. Marta Tomczok Wydział Filologiczny
Dr hab. Jerzy Goraus Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr hab. Jacek Syska Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr hab. Jolanta Latkowska Wydział Filologiczny
Dr hab. Barbara Kita Wydział Filologiczny
Dr hab. Irena Polewczyk Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr hab. Beata Zawisza Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr hab. Andrzej Bąk Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska Wydział Nauk o Ziemi
Dr hab. Dobroniega Trawkowska Wydział Nauk Społecznych
Dr hab. Aleksander Bańka Wydział Nauk Społecznych
Dr hab. Anna Czarnowus Wydział Filologiczny