24 września w Chorzowie odbyła się XI sesja z cyklu „Medium Mundi”. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji była przyjaźń

Przyjaciele po prostu… są

W tym roku już po raz jedenasty to szczególne spotkanie odbyło się w Miejskim Domu Kultury „Batory” w Chorzowie. Organizatorem wydarzenia, oprócz MDK „Batory”, był Uniwersytet Śląski, co jest naturalnym następstwem praktykowania idei Medium Mundi, którą organizatorzy konsekwentnie rozwijają w kierunku refleksji uniwersyteckiej wychodzącej poza mury uczelni, zarazem jednak będącej jej integralną częścią.

Prof. zw. dr. hab. Tadeusz Sławek
Prof. zw. dr. hab. Tadeusz Sławek

Doświadczenie chorzowskich konferencji zrodziło się na Uniwersytecie Śląskim i w nim niezmiennie pozostaje, chociaż zmierza ku tym, którzy utracili z Uniwersytetem kontakt bądź w ogóle nie mieli okazji go nawiązać. Jest żywą emanacją akademickich idei, zwłaszcza spotkania jako wartości uniwersalnej, nieodłącznej od nauki i postrzeganej w horyzoncie interdyscyplinarnego namysłu. To także idea zrodzona z przekonania, że nauka i sztuka wciąż są sobie bliskie i mogą być praktykowane razem, nie tracąc przy tym niczego w swej warstwie merytorycznej, metodologicznej czy artystycznej.

Temat tegorocznej sesji zamykał się w jednym słowie-wartości Przyjaźń. Wpisane zostało ono, co nie bez znaczenia, w nazwę Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego, także wieloletniego partnera chorzowskiego przedsięwzięcia.

Spotkanie otworzył esej dwóch „Przyjaciół w Oddaleniu” – esej na głos i kontrabas prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka i Bogdana Mizerskiego. To już także tradycja. Wystąpienie zaprzyjaźnionej od wielu lat z „Medium Mundi” dr hab. Katarzyny Kwapisz-Osadnik stanowiło refleksję nad definicją pojęcia leżącego u podstaw każdej o przyjaźni rozmowy. Dr Krystyna Koziołek mówiła o dwóch formach przyjaźni: przyjaźni przy-ciele, jakimi są spotkanie i rozłąka. Antropologii przyjaźni, a w sposób szczególny umiejscowienia przyjaźni, dotyczyła refleksja dr hab. prof. UŚ Aleksandry Kunce. Pierwszą część konferencyjnych wystąpień- -spotkań zamykała prof. dr hab. Lilianna Kiejzik z Uniwersytetu Zielonogórskiego słowem o trudnych przyjaźniach rosyjskich filozofów Srebrnego Wieku. Dr Jacek Kurek, współpomysłodawca „Medium Mundi”, zwrócił uwagę słuchaczy na kulturowe i historyczne znaczenie przyjaźni jako wartości fundamentalnej dla odkrywców i polarników początku XX wieku. W dwóch osobnych wystąpieniach dr hab. Piotr Chlebowski i dr Edyta Chlebowska z Instytutu Badań nad Twórczością Cypriana Kamila Norwida KUL opowiedzieli o trudnej przyjaźni Krasińskiego i Norwida. Zapewne nikt nie potrafiłby tak zachęcić do lektury Listów dwóch młodych mężatek Balzaca, jak prof. dr hab. Krystyna Wojtynek-Musik, mówiąca na ich przykładzie o wolności w bliskości, czyli zachowaniu siebie w przyjaźni. Wystąpienie drugiego z pomysłodawców „Medium Mundi” dr. hab. Krzysztofa Maliszewskiego odkrywało przyjaźń jako pedagogiczną niszę i nową jakość dla kształcenia. Ujmującą rozmowę prof. zw. dr. hab. Józefa Olejniczaka z Krzysztofem Czyżewskim o Czesławie Miłoszu poprzedziło wystąpienie dr. hab. prof. UŚ Zbigniewa Kadłubka poświęcone współtwórcy Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” i wpisujące jego książkę Miłosz. Tkanka łączna w interpretację mitu Medei.

Tegoroczne spotkanie zwieńczył koncert zespołu Klezzmates, w którego repertuarze jazz zaprzyjaźnia się z muzyką klezmerską.

Dodać trzeba, że dzień wcześniej w ramach „Medium Mundi” odbyło się spotkanie w sali Parnassos Biblioteki Śląskiej, podczas którego laudację wygłosił dr. hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek, a z Krzysztofem Czyżewskim spotkanie poprowadził prof. zw. dr hab. Marian Kisiel. Szczególnym owocem ich rozmowy o Miłoszu, tkance łącznej i refleksji o pograniczu stało się słowo-wartość: pograniczenie się, definiujące się/dopełniające się w akcie spotkania. Obecność współzałożyciela Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” podczas tegorocznej edycji „Medium Mundi” była przede wszystkim owocem przyjaźni, ale także potrzeby rozmawiania o najnowszej książce Krzysztofa Czyżewskiego Miłosz. Tkanka łączna, wydanej z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół UŚ. Drugą ważną w tych dniach książką był dziesiąty tom serii „Medium Mundi” – tym razem zatytułowany Muzyka i wartości i tradycyjnie zawierający w znacznej części teksty wygłoszone podczas ubiegłorocznej konferencji.

Od lat w konferencji uczestniczy kilkuset słuchaczy. Są to uczeni i studenci, nauczyciele i uczniowie, animatorzy kultury i mieszkańcy śląskich miast… W ten sposób „Medium Mundi” buduje swoją tożsamość. Wpisuje lokalność w przestrzeń wartości uniwersalnych, chroniąc ją (o czym często mówi prof. Aleksandra Kunce) przed niebezpieczeństwami swojskości. Jest wydarzeniem (ewenementem, ale nie eventem), które na trwałe zaistniało na naukowej i kulturowej mapie Śląska. Jest ze świata akademickiego, ale i dla tych spoza jego granic, dla tych którzy (cytując prof. Tadeusza Sławka) „po prostu ”. „Medium Mundi” jest żywotnym przykładem na to, że wciąż potrafimy się spotykać wokół idei Uniwersytetu…

Autorzy: Anna Piontek
Fotografie: Andrzej M. Konieczny