Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych

Brakuje osób z wykształceniem technicznym

O tym, jak wielką wagę w dobie dzisiejszej cywilizacji ma rozwój kierunków ścisłych nie trzeba nikogo przekonywać. Problem jednak w tym, że nie cieszą się one zbytnią popularnością wśród młodzieży. Dlatego też na Uniwersytecie Śląskim rozpoczął się cykl spotkań promocyjnych, które odbywać się będą w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
12 października w auli Instytutu Fizyki UŚ przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, reprezentanci śląskich uczelni a także studenci dyskutowali o tym, co zrobić, by tak zwane kierunki zamawiane wyszły z cienia, zyskały na atrakcyjności.
– Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych ma na celu skłonić do refleksji. Zachęcać i motywować do ich wyboru, bo nie cieszą się popularnością. Tymczasem na rynku pracy z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na absolwentów kierunków ścisłych – mówiła na spotkaniu Ewelina Kolomańska, przedstawicielka MNiSW. – Z przeprowadzanych badań jednoznacznie wynika, że wciąż brakuje osób z wykształceniem technicznym. Ministerstwo, promując projekt, deklaruje między innymi wysokie stypendia dla najlepszych studentów kierunków zamawianych – podkreśliła.
Cykl spotkań jest również okazją do promocji uczelni wśród młodzieży ponadgimnazjalnej. To ona bowiem w najbliższym czasie stanie przed wyborem drogi zawodowej, a co za tym idzie, kierunku studiów. Jak podkreślali studenci, którzy prezentowali na spotkaniu swoje wydziały, ważne jest, by uzyskać takie wykształcenie, które będzie w przyszłości najbardziej poszukiwane przez pracodawców.
                                                                                                                                  (Tess)
 

Ten artykuł pochodzi z wydania: